КИБЕЛА – БОГИНЯТА-МАЙКА НА ТРАКИТЕ

В античността хората са почитали различни божества, които са били свързани с различни проявления и персонификации на живата и неживата природа. На тях траките вярват много посвещават храмове, светилища и култови места. Великата богиня-майка Кибела заема първостепенно място в техния пантеон, тъй като тя дава най-ценното – живота.

Повече

ДИОНИС И ТРАКИТЕ

Богът на виното и веселието – Дионис произлиза от тракийските земи. Наричан още Загрей неговите празници се отличавали от тези на останалите богове. Считало се, че Дионис дарявал със безсмъртие и само посветените в неговите тайнства и мистерии имали достъп до този дар.

Повече

Как са изглеждали древните траки?

Въпросът затова как са изглеждали древните траки винаги е занимавал мнозина – учени, изследователи и любители. Въпреки че траките са се състояли от племена с разнообразни имена, то самите хора са притежавали отличителни черти.

Повече

ОБЛЕКЛОТО НА ДРЕВНИТЕ ТРАКИ

В Античността дрехите на траките се изработвали от лен или коноп. Обикновено дрехите през тази епоха били с естествения цвят на материята. Траките обаче използвали различни и разнообразни естествени багрилни вещества, за да ги оцветяват. По този начин облеклата им придобивали своеобразна колоритност и се превръщали в тяхна отличителна черта.

Повече

ОДЕСОС – ЦЕНТЪР НА ТЪРГОВИЯТА В ТРАКИЙСКИТЕ ЗЕМИ

В периода на късната античност – края на IV век преди Христа – началото на I век след Христа, Одесос се утвърждава като един от важните търговски центрове и мегаполиси на черноморското крайбрежие. По-голямата част от неговите обитатели са се занимавали с презморска търговия. Освен нея в града силно били застъпени редица занаяти.

Повече

ОБИКОЛКАТА НА ТРАКИЙСКИТЕ ЦАРЕ

Траките населявали българските земи имали много обичаи и обреди, които извършвали в точно определени дни на годината. Сред тях особено място заемала царската обиколка на владенията им. По този начин могъщите и храбри владетели се срещали с народа, който управлявали и показвали своя престижи и могъщество.

Повече

МОГЪЩИТЕ ГЕТИ

Сред многобройните тракийски племена изключително важна и водеща роля заемат гетите. Това название е сборно и включва в себе си племената на кробизи, агатириси, теризи, и другу. Земите на гетите им са се простирали в североизточната част на Балканския полуостров и са стигали до реките Днестър и Днепър.

Повече

ЗЛАТНОТО СЪКРОВИЩЕ ОТ СЕЛО ВЪЛЧИТРЪН

Златното съкровище от Вълчетрън е едно от най-сигурните свидетелства за наличието в Тракия през Бронзовата епоха. Общият вид на сервиза и неговият характер не оставят никакво съмнение в ритуалното му предназначение в един религиозно-политически център управляван от владетел, който е притежавал огромна мощ и сила.

Повече

ОДРИСКОТО ЦАРСТВО

Одриското царство е една от най-големите държави възникнали през епохата на Античността. Обединяваща в себе си много тракийски племена, обединени от одриските вождове и герои, тя остава важна следа в историята на днешните български земи.

Повече

КАК СА ВЪЗПИТАВАЛИ ТРАКИТЕ СВОИТЕ ДЕЦА

Възпитанието на децата винаги е заемало важна част във всяко едно общество. То формира ценностите и културата, начин на поведение и светоглед. Някои от тези норми на поведение и държание, които са били характерни за траките са предадени днес на техните наследници и обитатели на българските земи.

Повече

СРЕБЪРНОТО СЪКРОВИЩЕ ОТ СЕЛО БОРОВО

Боровското сребърно съкровище е една от най-ценните и известни находки от тракийско време. Със своята изящна изработка предметите от него се превръщат в ярък образец, показващ силата и могъществото на древните траки. То е открито в земята, като и до днес се водят спорове защо е заровено.

Повече

Земята на траките през Античността

Много пътешественици и учени през Античността са описвали просторните земи на траките. Запазили са се интересни сведения за наименования на реки, езера и морета много, от които са достигнали до нашето съвремие. Сред тези разкази заслужават особен интерес описанието на климата и на богатите растителни и животински видове.

Повече

ТРАКИЙСКИЯТ ПЕЛТАСТ

За античните автори от V в. пр.Хр. тракиец е синоним на пелтаст. Именно с тази специфична лековъоръжена пехота нашите предци са дали своя значителен принос във военното изкуство на древността.

Повече

ХЛЯБЪТ НА ТРАКИТЕ

В българската народопсихология хлябът не е просто тестено изделие, а символ на живота. Той е в основата на всички семейни, родови и социални ритуали и обичаи – от раждането до смъртта. Тази почит към хляба идва от траките.

Повече

ТРАКИЕЦЪТ, КОЙТО СЕ ИЗПРАВИ СРЕЩУ БОГОВЕТЕ

Великите траки не са се бояли да предизвикват дори боговете

Повече
ТРАКИ ДРЕВНИ КОЛКОТО ЗЕМЯТА

ТРАКИ ДРЕВНИ КОЛКОТО ЗЕМЯТА

Възникването на тракийската етнокултурна общност се отнася към средната и късната бронзова епоха. Тя се определя от достиженията и особеностите в областта на митологията...

Повече