Траки

ВОЕННОТО ИЗКУСТВО НА ТРАКИТЕ

Големият принос на траките във военното изкуство на античността е лекият воин – пеласт. Начина на въоръжение и на бой на пелтастите по-късно се прилага и от много воини от гръцките градове-държави.

Но освен въвеждането на тази специфична за траките и античността бойна единица – тракийският пелтаст, то древните обитатели на българските земи са положили основите на военно изкуство, което по-късно се използвало и от много други народи и племена, и преминало в техните по-късни наследници и обитатели на Балканския полуостров.

Траките били майстори на засадите на нощния бой на бързите нападения, оттегляния.

Когато античните автори описват бойната тактика на траките, те често споменават, че, когато се разполагали на стан, тракийските воини палели големи огньове встрани от него. Зад тях в сенките заставали тракийските стражи и наблюдавали кой идва, без да бъдат забелязани самите те. За траките били характерни нощните маршове, които им позволявали да се придвижват бързо в територията на врага.

Особено често прибягвали до нощни нападения траките, когато трябвало да се сражават в собствените си земи, които познавали добре. По време на похода на персийския пълководец Мардоний през Беломорска Тракия (492-491), които бележат началото на гръко-персийските войни, армията му била нападана нощно време от траките –бриги, които избили много перси, а него самия ранили. Особено опитни в нощния бой били траките – тини. Великият цар Терес I претърпял тежки поражения от тях по време на разширението на своето царство. Това накарало един от неговите по-късни наследници – Севт II да вземе специални мерки, когато му се наложило да воюва срещу тините с цел да ги покори.

Траките водели сражението по различен начин в зависимост от терена. В случай че се намирали зад стените на укрепление, тракийските воини правели внезапни излази срещу неприятеля, като по този начин предизвиквали смут у него.

Често отстъпвали, като в повечето случаи тези оттегляния били лъжливи и целели да объркат и да изтощят противника. След това траките се завръщали и нападали враговете, когато най-малко очаквали това.

На равно поле срещу войска на открито тракийската армия се разгръщала във фронт. Когато описват битката на траките – трибали срещу Александър Велики при река Липин, авторите споменават, че армията им била разположена по класически начин – център и две крила. Въпреки, че много антични автори се опитват да омаловажат тракийските военни и тактически ходове, те в същото време им отдават заслужената слава на опитни воини. Римляните, които се сражавали в Тракия били силно впечатлени от своите противници и изпитали истинско тържество, когато бил окован “Беският Арес” – тоест било победено племето на бесите, което защитавало Родопа планина. И от които произлизали едни от най-храбрите и достойни тракийски воини.

Северните тракийски племена – трибали, гети, даки и прочие. Например били усвоили клинообразиня боен ред. Счита се, че те го взаимствали от техните съседи – скитите. Пак от сведенията за битката на трибалите с македоните става ясно, че бойния ред на траките се състоял от няколко редици. В първата били разположени най-слабите воини, във втората най-силните, а третата се състояла от конниците.

Тактиката на траките се отличавала с гъвкавост, като те залагали много в сраженията на своите стрелци, прашкари и копиеносци. С тях те можели да поразяват отдалеко и без да се излагат на опасност своите врагове.

Голяма част от тракийските воини били конници. Освен царете и придружаващите ги знатни, много обикновени воини също били ездачи, като боравели изкусно с лък. Такива били гетите, които в античните източници се споменават, че воювали също като скитите с конни стрелци.

Траките разполагали с опитни мечоносци – така наречените махайрофори. Особено прочути били воините от тракийското племе дии, които обитавали района на Родопа планина. Те се сражавали много ефективно срещу тиванската конница и били прочути като умели бойци с това оръжие

Гордите и храбри траки отстоявали своята свобода и независимост векове наред, печелили битки и заслужили своето име слава сред най-достойните воини на античния свят.

Гостите и посетителите на Исторически парк могат да се докоснат до древното военно изкуство, въоръжение и облекло на древните траки. Да присъстват на епични двубои между тракийски воини представени от нашите умели реконструктори. И самите те да приемат облика на велик тракийски херой.