Траки

ОБЛЕКЛОТО НА ДРЕВНИТЕ ТРАКИ

Чуждите пътешественици, които описват срещите си с траките споменават, че те имали “шарени и пъстри дрехи”, които били боядисвани или тъкани в различни цветове.

Жените-тракийки носели сравнително просто, но удобно облекло. То се състояло от дълъг до земята хитон без ръкав или с къси ръкави. Отстрани двете парчета плат, които образували дрехата били зашити или прикрепени едно към друго с фибули. Хитонът се препасвал ниско на кръста долу или два пъти на кръста и под гърдите. Като при второто препасване част от дрехата се издърпвала и после пускала над пояса, за да образува пазва. Към хитона понякога се добавяла и фуста, която стигала до земята. Най-отгоре се слагало наметало, а на главата кърпа или по-дълго було. В студеното време жените намятали върху себе си кожух или вълнено шарено наметало, така наречената “зейра”. Отделните части на женското облекло могли да бъдат, както в един цвят, така и в различни като в тях се вплитали различни везани елементи.

Почитателките на Дионис – вакханките носели дълги до земята пъстри хитони наричани басариди. Оттам и самите вакханки се наричали басариди, а техния покровител Дионис носел прозвището Басарей. Вакханките се препасвали с лисичи кожи носели, също така и сърнешки кожи, която била пъстра. Понякога сърнешката кожа се заменяла с ярешка. За произхода на значението на думата се водят спорове. Съществуват предположения, че то произлиза от смесване на думите и използване на остаряло название за думата лисица.

Дрехите, които мъжете обличали върху тялото си също била хитон. Той можел да бъде къс като покривал тялото до част от бедрата или дълъг, който стигал до под коленете. Хитонът бил зашит на раменете или прикрепен само на лявото рамо, като оставал открити дясното с част от гърдите. Този начин на носене бил чест при младежите и децата. Хитонът се препасвал в кръста. Той обикновено имал светъл цвят, но понякога се и боядисвал. Така например тракийските войници, съюзници на Персей в битката при Пидна /168 година преди Христа/ носели черни хитони. Върху него мъжете обличали ямурлуци /тъй наречената зейра/, която стигала до стъпалата. Някои наметки били покрити с хоризонтални шарени ивици. Някои имали начупена форма, други били украсени с пъпки. Дрехата от долната част завършвала с широк бордюр.

Друг начин на обличане на тракийските мъже било комбиниране на къс хитон и гащи като последните били най-често тесни. Върху късия хитон се обличало късо наметало – хламида. Зимно време мъжете обличали кожуси, които се правели или от вълна или от животински кожи.

Мъжете и жените в тракийските земи носели обувки, които са стигали до или малко под глезените. Някои от тях са имали формата на сандали, а обувките на обикновените хора напомняли по своята форма цървули и били превързвани с върви или кожени ремъци.

Ако мъжете носели хитони те обували високи до коленете ботуши, чиято горна част е можела да се преметна надолу и да се остави, или да се нареже във форма на триъгълници или други извивки. С такива ботуши са представени релефите на Дионис и Бендида в Британския и Копенхагенския музей. Ботушите се считат за тракийско изобретение

Траките носели на главите си шапки. Една част от тях се правели от лисица като покривали врата до раменете, а отстрани ушите. Други шапки са правели от плат и имали различна форма. Сред тях е така наречената “фригийска гугла”, която е покривала и ушите. Обикновена гугла /качулка/ спускаща се до раменете, плъстена шапка със заострен връх – пилос, която носели гетите и даките. Същия тип шапка са използвали и други народи като спартани и македонци. Заради този тип шапка у даките благородниците се наричали пилофори или пилеати.

В облеклото се използвали и редица украшения част, от които имали функционално предназначение. Такива били фибулите – вид антични безопасни игли, които служели за закрепване на дрехата на рамото. Носели са пръстени, а жените обици и гривни с най-различна форма и изработка, каквито могли да измислят майсторите ювелири на епохата.

Въпреки, че в земите на траките вследствие на оживената търговия, завоевателни походи и контакти с други народи навлизат и различни части от облеклото на ахейци, а по-късно и римляни. Тракийският народ успява да съхрани своята самобитност и традиции.

В Исторически парк гостите и посетителите могат да се облекат в тракийски дрехи. Да влязат в облика на древните герои владетели, господари на Античността и да почувстват тръпката от това да изживеят своето вълнуващо антично приключение.