Траки

Как са изглеждали древните траки?

Благодарение на описанията оставени от различни пътешественици и автори – гръцки и латински. Ние днес може да си изградим добра представа за външния облик на древните траки.

Траките били едри хора като келтити и скитите. Били руси или червенокоси, с прави коси и синеоки. Най-старото сведение за външният вид на траките е от философа Ксенофан. Въпреки че с течение на годините и епохите в резултат на смесване на народи и племена се появяват траки с различна външност. То като цяло светлият тип се запазва. В една елинистическа творба се споменава за “русите бистонки”, които като оплаквали гибелта на Орфей посипали “тракийсйките си къдрици с черна пепел”. Римският комедиограф Теренци разказва за роб на име Давос, който бил червенокос тракиец. А Хораций възпява красива тракийска китаристка на име Хлое, която била руса. Поетът Клавдиан триста години по-късно употребява за гетите словосъчетанието “русите гети”. Дори през римската императорска епоха и през византийско време , когато има по-интензивно смесване с други етнически елементи светлия тип се запазва.

В стенописите от Казанлъшката гробница, където са представени в голяма пълнота траки и техните облекла. Косите на всички мъже и жени са представени в по-тъмен цвят. Изследователите обаче смятат че някои от тези изображения трябва да представят руси, дори рижи типове.

Тракийските мъже били здрави и силни, качени в битки и високо ценени като наемници в гръцките и елинистическите армии. По-късно след като стъпва в Тракия, Рим започва да рекрутира войници от тракийските редово. В римската войска имало дори цели легиони съставени от тракийци. Най-добрите за времето си гладиатори били тракийци, а най-известният сред тях е Спартак.

Мъжете носели бради и мустаци и се бръснели. Най-старият запазен портрет на тракиец е главата на Севт III, изсечена върху монети му. Тя представя хубав възрастен мъж с гъста заоблена брада и мустаци, и с буйна подстригана коса. От обратната страна на монетите е изобразен конник с дълга брада и коса. Дълга брада и коса носи и вождът изобразен върху бойните сцени в Казанлъшката гробница.

По някои изображения върху вази тракийците се представят със съвсем малка брадичка, което отразява модата, която налага в техните земи Алексанъдр Македонски. Когато античните автори като Овидий се опитват да подчертаят “варварския вид” на траките. Те задължително ги описват с дълги бради и коси, с диви, груби гласове и свирепи изражения. Разбира се траките са полагали грижи за себе си. Върху релефите на Траяновата колона в Рим са изобразени само траки с бради без мустаци, или изцяло избръснати, което показва, че траките са държали на външния вид.

Тракийските жени носели дълги коси, които били вързани на кок или встрани. Сред племето на даките дългата коса била не само признак за свободнороден човек, но и за неговия по-висок социален статус.

Омир описва една особена прическа сред траките – те оставали коса само на върха на главата като останалата я остригвали. Тази прическа напомня киката, която носели в по-късни времена прабългарите. От една страна тази прическа се свързвала с излизането на младежите от детската възраст. Съществувал обичай първата коса да се посвещава на боговете като дар. В същото време тази прическа била практична и не позволявала по време на битка воините да бъдат хванати за косата. Тази прическа се запазила дълги векове и получила своята приемственост в бъдеще. По-късно се появила нейна разновидност, която е намерила отражение върху колан намерен в съкровището от Летница. Върху него са изобразени мъже, които носят цяла коса подстригана до врата, но на върха на главата вързана като перчем.

Красивите хора сред траките не били рядко явление. Сред тях особено се отличавали жените, които мнозина антични автори възпявали в своите произведения.

Траките били прочути с дълголетието си. Особено това важало за тези, от тях които обитавали планинските райони. Това се дължало както на възможността да се хранят с богата и разнообразна “смесена храна”, така и на добрите природни и климатични условия. Редица автори предават, че в Атон, където живеело и тракийско население жителите се наричали дълголетни. Техният живот се описвал половина по-дълг от този на обитателите на другите земи. Сред тракийците не липсвали и столетници. Особено показател пример за дълголетието на тракийските владетели е одринския цар Терес I, който достига до преклонната възраст от 92 години. Като през целия си живот не спира да води военни походи, да разширява и заздравява държавното обединение на тракийските племена, което е създал.

Днешните българи с право могат да се нарекат наследници на древните траки. И в днешно време, въпреки многобройното етническо разнообразие и изминали епохи се е запазил основния генотип, който е отличавал траките в изминалите времена.

Портрети на тракийци и тяхното облекло "как са изглеждали" може да видите в богатата колекция от картини на Исторически парк, фирма Трежър и в нашите илюстровани енциклопедии. Създавани сред много проучване от най-добрите художници, автори, възстановчици и изселдователи на античността те целят да ви направят преки участници в живота през античността. Преживейте своето вълнуващо историческо приключение във Исторически парк.