Траки

ХЕРОСЪТ – ЗАГАДЪЧНИЯТ ВЪРХОВЕН БОГ НА ТРАКИТЕ

Не по-малко интересен е и фактът, че почитта към хероса се запазва дори и в римско време, а по-късно култа към него се пренася и през средновековието приемайки формата на даден светец. Конникът най-често се изобразява по време на лов, като поразява лъв, или се бори с чудовищен звяр – змей. Последното се свързва с мита за тракийския герой-змееборец, който побеждава чудовищния звяр. Аналогичен случай и проявление на това е образът на Свети Георги, който пронизва с копието си змея.

Култът към тракийския конник е разпространен във всички райони на древна Тракия. Навсякъде има негови светилища, като на определени места той носи съответното прозвище на племето или народа, който го почита. Понякога в едно и също селище е имало повече от едно светилище на тракийския херос, с различни наименования.

Особено силно е разпространен тракийският херос в териториите на днешна североизточна България. Това може би не е случайно. По тези земи са живели гетите, които са били конен народ също като скитите, били са отлични ловци и воини, стрелци с лък и почитали храбростта и доблестта на воина - все качества, които притежава образът на тракийския конник.

Изследователите считат, че тракийския конник е култ, който е възникнал заедно с култа към богинята-майка от най-дълбока древност.

Траките са изпитвали силна почит към слънцето, когото гърците са наричали Хелиос. Запазено е сведение от една гръцка трагедия, в която се говори за голямата важност, която те отдават на слънцето “О, Хелиос, ти най-почитано божество у конелюбивите траки”. Този текст може да се каже, че свързва пряко тракийският херос – конникът-ловец и победител на чудовищният змей със силата на слънцето, което е върховно божество на траките.

В други достигнали сведения от антични източници, когато се говори за Орфей се споменава, че той заставал на върха на планината, за да посрещне и поздрави слънцето. И тъй като в представите на траките, а и в по-късни вярвания то, често се свързва с облика на личност, която води златна колесница или язди кон, то вероятно за траките образът на хероса се е сливал със самия образ на слънцето.

Тракийският конник се отъждествява според писанията на гърците и с Аполон, който те разглеждат като покровител на царската династия на одрисите. Светилището в Делфи, Гърция е имало тесни връзки с одриския царски дом. И тъй като в него се е почитал Аполон, който според гръцките вярвания също е тясно свързан със слънцето, то оттук може да се направи извода, че тракийският херос е по-ранно проявление на почитта на траките към слънчевия култ, и че като божество то приема различни имена според географското местоположение. Неслучайно по време на елинизацията образа на Аполон намира толкова широко проявление в тракийските земи. На някои места той се слива с образа на тракийския херос, като се почита заедно с него в светилищата му. В някои части на Тракия – като западните, херосът се свързва с образа на Асклепий в римско време. Такова е светилището при изворите на река Панега, където се почитат на първо място Тракийският херос, и едновременно с него Хигия, Асклепий, Артемида, римския бог на природата Силван и други. Тоест траките запазват неизменно от най-дълбока древност през всички епохи почитта и вярата си в тракийския херос,. Като в същото време почитат заедно с него и други божества функциите, на които в определена степен се изпълняват от конника-ловец. Той е не само герой, предводител, представител на слънцето, но също така изпълнява определени домашни функции. Въплъщава в себе си грижи за семейството, за природата и за цялостното благополучие и добруване на народа.

При преминаването на траките в отвъдния свят в техните гробници се намират конски скелети и останки от колесници. В други случаи, като френските от Александровската гробница владетеля е изобразен, яздещ кон. Тоест за траките хероизацията – обожествяването на героя-конник е изключително важно в тяхната култура.

Тракийският конник е загадъчно божество, което в същото време е тясно свързано с българската култура, народност и вярвания.

В Исторически парк – гостите и посетителите ще могат да се потопят във времето на славните герои от епохата на траките. Да научат още много интересни факти и да изживеят в действителност вълнуващите приключения от своите мечти. Елате в Исторически парк и станете един от великите тракийски герои, носители на светлината и силата на слънцето.