Траки

ТРАКИЙСКИЯТ ПЕЛТАСТ


Пелтаст е лековъоръжен тракийски воин, наречен така заради неговия щит (пелта). Щитът има сърповидна лунарна форма, изработен е от ракита и е покрит с козя или овча кожа. Пелтастите носят леки туники и шапки от лисича кожа. Краката им са обути в ботуши от еленова кожа, наметнати са с шарени ямурлуци. Всеки пелтаст е въоръжен с две копия и къс меч или железен кинжал (боен сърп) с назъбено острие. Понякога воините носят на колана си торбичка с камъни и прашка.
Пелтастите не се сражават в сбити формации (за разлика от хоплитската фаланга), а в разпръснат боен строй, което им позволява бързо да атакуват и да отстъпват. Придвижването им се осъществява на неголеми компактни групи, които не се разделят по време на поход и войниците в тях си помагат взаимно по време на битката. При отстъпление пелтастите премятат щита си на гръб, за да се запазят.
Когато влизат в сражение, тракийските воини надават страшни викове и вдигат невъобразим шум с дрънкане на оръжието си.
Битката започва устремно, като се разчита на напора. Стихията на пелтастите е атаката, а постоянното редуване на нападения и отстъпления превръща всяка война срещу тях в игра на криеница. Тракийският боен ред бързо се разпръсква, но още по-бързо се събира наново. Бойците се втурват по полето и ливадите, крият се в храстите и близките горички, но не след дълго се появяват отново, за да връхлетят стремително и да не оставят дъх у изтощените врагове.