Траки

ОБИКОЛКАТА НА ТРАКИЙСКИТЕ ЦАРЕ

Тракийската царска обиколка се извършвала обикновено през пролетта. Царете поемали на път най-често яздейки кон, тъй като за траките конят бил свещено животно. Най-добрите от тракийските воини били именно конници. По-рядко владетелите използвали големи царски колесници. Последните били предназначени най-вече за официални церемонии извършвани в техните градове и разположените наблизо села. За придвижване на големи разстояния се използвали коне, тъй като били по-бързи. 

По време на този свещен преход тракийските владетели били придружени от най-отбраните воини и предводители от аристокрацията. Обиколката символизирала възхода на владетеля затвърждавала позициите му в обществото. Владетелят обикалял всички поверени му територии. Във вярванията на траките държавата се свързвала ритуално с изображение на вселената. Владетелят затвърждавал властта си не само като се показвал на поданиците си и устройвал пиршества, но и извършвал определени обреди и церемонии във важни светилища свързани с Боговете.

Владетелите отсядали в укрепени резиденции. Това били така наречените тюрзис – здраво защитени, великолепни дворци, които с времето се превърнали в сърцевината на много тракийски градове. Такъв бил случаят със Севтополис на цар Севт III. Счита се, че една подобна съществувала по-рано резиденция, впоследствие била разширена и вкарана в плана на новопостроения град.

Често в непосредствена близост до дворците или вътре в тях имало и светилища. В тях царете-жреци извършвали своите тайнства и проповядвали своето учение за безсмъртието. Това познание било достъпно само за малка група приближени от владетелския кръг.

Местата, където отсядали владетелите често се превръщали във временна столица, тъй като важело правилото, че центъра на държавата е там, където се намира владетеля. В тези дворци много от тракийските царе освен, че почитали Боговете с характерните за тях мистерии ги използвали и за места, където се срещали с различни пратеници от други държави. Помежду си, сключвали политически съглашения и военни съюзи. Много често по време на владетелските обиколки се избирали целите за бъдещите военни походи, които да донесат още по-голям просперитет и разрастване на държавата.

В много от местата, където отсядали царете по време на своята обиколка имало ателиета на изкусни майстори – ювелири, скулптури, оръжейници. Те били подчинени на царската икономика, тоест това което произвеждали се използвало от тракийските владетели и техни покровители, както намерили за удачно. Средствата за издръжката и живота на майсторите се давали от хазната. При археологически разкопки в земите на Тракия са открити много съдове с имената на тракийски владетели, които са поръчали тяхната изработка.

Осъществяваната царска обиколка освен, че затвърждавала авторитета на царя пред поданиците му помагала и да управлява по-лесно земите си. Да планира не само военните походи, но и укрепването на границите,да сключва удачни търговски споразумения, да следи какво се изработва в ателиетата на изкусните майстори, и да планира как най-добре да използва тези продукти за още по-голямо засилване на властта си и нейното разширение.

На религиозно равнище чрез царската обиколка династиите възпроизвеждали възраждането на природата, както и собственото си възраждане. По този начин се стимулирало движението на космическите сили, смяната на годишните времена, раждането на сезоните. Това било една от формите на обновяването на царската власт, на периодичното ù подмладяване и реактуализиране.

Ритуалното пътешествие на царя се свързвало с посвещение, обновяване на природните и обществените сили с възраждането и утвърждаването на властта му – върховен повелител на земята, която владее и, за която трябва да полага грижи.

Един от ритуалите извършван от някои тракийски царе бил и ритуалната оран, която те извършвали на земята. Тъй като се считали за носители на божествената сила, чрез този акт царете показвали, че като разорават почвата и засаждат семена в нея те се грижат за възстановяването на нейната сила и плодородие за благото на народа и на държавата.

Обиколката на тракийските царе била изключително важна част от сложната система от церемонии и обреди, с които те засвидетелствали своята сила, власт и господство над земята, която били завоювали с кръвта и смелостта си.