Траки

ТРАКИЕЦЪТ, КОЙТО СЕ ИЗПРАВИ СРЕЩУ БОГОВЕТЕ

По време на гръмотевична буря траките имали обичай да излизат на открито и да пускат по една запалена стрела към небето. По този начин те показвали на бог Зевс (сред траките наричан още Сбелдтурдос или Гебелеизис), че не ги е страх от него и че те самите са господари на собствения си живот и съдба.
Този ритуал се свързва още с мита за змеебореца и показва как богът-гръмовержец, въоръжен със своите стрели-мълнии, побеждава силите на хаоса, приели облика на страховит змей или дракон. Тъй като чудовището често се отъждествява с буреносните облаци, то стрелбата срещу небето е израз на противопоставянето между вечните врагове. По време на този ритуал ролята на бога се приема от тракийските царе или герои, които стрелят към небето.