Траки

КИБЕЛА – БОГИНЯТА-МАЙКА НА ТРАКИТЕ

Великата богиня-майка, извор на живота, на раждащата се и възобновяваща природа, на плодородието се нарича, често от траките мегале-теа. Това означава онази, която е над всички.

Идеята за плодородието и за многообразието на света, въплътена в женски образ е видна от най-ранна епоха – още от времето на неолита (VІ хилядолетие пр.Хр.). Тогава Великата богиня-майка се появява в голям брой култови статуетки и разпростира влиянието си над огромен географски ареал, който включва целия европейски Югоизток и района на Източното Средиземноморие.

Тя е господарка над всичко и всички – всемогъща сила, която определя ритъма на живота. Цялата пъстроцветна мозайка на действителността, като покрива всички равнища и сфери на дейност, както в Космоса, така и в обществото. Великата богиня-майка е върховната господарка на траките и те я честват в обредните си свещенодействия, при тържествените церемонии и празненства, при мистериите.

Това не е случайно. Плодородието в древния свят се свързва с женското начало. Съществуват много мегалитни светилища и комплекти, които наподобяват утроба на женско тяло, което показва огромното значение, което древните са отдавали на онази, която е в началото. В тракийската религия богинята-майка ражда и слънцето – нейния син, в който след това влиза със свещен брачен съюз и, от който се появяват останалите божества и живота на земята.

Образът на висшата сътворителка се появява върху предмети на лукса и разкоша. Присъства в украшения върху ритони, фиали и апликации, които се намират при разкопки. Счита се, че траките са отдавали почит на великата богиня и са и принасяли дарове – обикновено скъпоценни съдове и предмети, които са заравяли в земята.

Великата богиня-майка е силата, от която зависи вечният кръговрат на възраждането и умирането, на пролетното обновяване на силата на земните недра и вегетацията. Всичко, което се ражда и израства в природата произлиза от нея, защото тя е майката-земя, която насърчава растежа; едновременно с това всичко, което се връща в утробата ѝ, се сдобива с нов живот. Тя стои в началото и в края на всяко съществуване и е пълна със зародиши, които зреят, тоест растат и се развиват.

Богинята е господарка и на животните. Като покровителка на зверовете и разпоредителка в царството им тя може да се види изобразена върху една от каничките на Рогозенското съкровище. На изображението възсяда лъвица и докато я прегръща с една ръка с другата демонстративно вдига лък със стрела.

Функциите на Великата богиня-майка не се изчерпват с господството над вегетацията, животинския свят и лова. В Тракия тя е покровителка на хората и на човешкия род. Бди над плодородието и реколтата, пазителка е на нормите и на домашното огнище, защитница е на нравствеността и справедливостта. Богинята закриля жените-майки и стопанки, както и девиците, на които предстои да се омъжат. Хранителка е на обредите, с които избраниците се посвещават във вяра към нея. Създателка е и на онези ритуали, с които се извършва свещеното предаване на властта и на въвеждането в божествен владетелски сан.

С течение на времето при съвместното съжителство на тракийските с елинските и с римските култове, върховната повелителка на траките постепенно се елинизира и романизира, въплъщава се в образите на ред гръцки или римски богини.

Богинята-майка има множество локални названия свързани с различни нейни функции. Впоследствие тези персонификации се приемат от различни племена и се свързват тясно с тях. Сред тях най-популярно е името Кибела, което е с фригийско-тракийски произход.

Кибела бива изобразявана облечена в дълъг хитон, седнала на трон с тимпан в лявата ръка и клонче от пиния –нейното свещено дърво. Обградена е от лъвове.

Мистериите на Кибела включват принасяне на жертвено животно – бик. Церемониите се извършват под музикален съпровод на медни чинели, тъпани и флейти. Основния празник на Кибела се чества през пролетта. В главната част от ритуалите участват само жени. Те събират цветя, свирят на музикални инструменти и правят жертвоприношения, за да измолят милостта на покровителката на живота.

В храмовете посветени на Кибела са се изричали молитви за плодородие, извършвали са се свещенодействия и лечение на болни.

В Исторически парк – посетителите могат да посетят възстановения и пресъздаден храм на Кибела. Издигнат в чест на Великата богиня. Той ще ви пренесе в древните времена и ще направи преживяването ви още по-пълно и осезателно.