Траки

КАК СА ВЪЗПИТАВАЛИ ТРАКИТЕ СВОИТЕ ДЕЦА

Благодарение на образованието и уменията, които развивали древните обитатели на българските земи се прочули не само като храбри воини, но и като изключителни личности и лидери. 

Според сведенията оставени от антините автори децата на траките от мъжки пол, особено децата на родителите от знатен произход били възпитавани от бащите си по начин, който трябвало да ги превърне в безстрашни, физически силни издържливи бойци. Техният дълг като предводители на племенното опълчение бил да дават пример на своите съплеменници и да разпалват духа им по време на битка.

Ние българите сме прочути открай време като велики воини и като хора, които горещо защитават своето семейство, род и име. Известни са безброй героични подвизи на смели български воини дали живота си в името на родината. Земята, на която живеем винаги е била свещена и като такава народът ни храбро е влизал в битки за нея. Дори в тежки моменти сме успя ли да съхраним онова, което ни кара да се чувстваме горди и достойни българи.

Освен да служат за опора и вдъхновители по време на сражения, синовете на знатните траки трябвало да могат да бъдат обаятелни събеседници по време на угощения и умели парламентьори по време на преговори. Ето защо траките отделяли голямо внимание да овладеят и словото на витии, тоест изкуството да бъдат изключителни оратори.

Красноречието наследено от траките често е помагало на нашите борци за свобода през всички епохи да разпалват пламъка в народа. Да го карат да обедини усилията си към постигането на една велика цел. Само достойни наследници на великият тракийски народ, закърмени с традиции и наследство от поколения могат да постигнат това и да разпалят пожара на промяната към която се стремим всички.

Въпреки че за знатните траки физическият труд бил занимание подходящо само за селяните и робите, то децата на благородниците и владетелите от най-ранна възраст придобивали определени трудови умения и навици. Те трябвало да усвоят основните привички необходими за извършването на основните селскостопански работи, за да са успешни управители на своите земи.

Изключително важно значение траките отделяли, за да научат своите деца да отглеждат коне. Конят е бил свещено животно за траките и почитан. Затова самите благородници са се грижели за отглеждането и възпитаването на животните, които са им служели по време на лов и война.

Тракийските жени били прочути със своето трудолюбие. За това се споменава в редица източници. Особено красноречив е Херодот в своите текстове, който разказва за работливите жени на пеоните. Той ги сравнява с пчелите и изрича похвални думи за тях. Пеонките и жените от тракийските племена населяващи югозападните покрайнини на древна Тракия били трудолюбиви като пчели.

За приучването към труд са известни много примери. В българските земи винаги са били ценени онези хора, които са можели не просто да полагат грижи за семейството, дори и тези от знатен произход. В много семейства е било важно синовете и дъщерите да извършват своите задължения по-добре от наемните работници, за да могат да им дават пример, да са наясно с извършваната работа и да управляват добре стопанствата си.

Изключително важен елемент от възпитанието на траките била музиката. Обитателите на земите дали певеца Орфей познавали добре успокояващото, облагородяващо и възпитателно въздействие на музиката. Всички в Тракия от обикновените селяни до благородниците се занимавали с музика. Като непрекъснато я усъвършенства ли и развивали музикалните инструменти.

Траките използвали много умело музиката и като инструмент във външната политика. Много тракийски племена, особено гетите имали обичая да изпращат пратеничества за скючване на мир, като текста на посланието се прочитал под звуците на цитра.

Българинът през всички времена е тясно свързан с музикат, която е част от неговия духовен свят и битие. Многообразието на българските народни песни и мотиви на мелодии е една съкровищница, която почти не се среща на друго място по света.

Религиозните учения и усвояването на мистични ритуали и практики било част от образованието на траките. Представителите на знатните семейства често били и жреци, които участвали в мистерии посветени на боговете. Траките владеели забележителни лечителски умения, които се предавали в затворени общества от учител на ученик. Според античните автори тези лечители умеели да лекуват тялото и душата като използвали силата на чудодейни заклинания, съчетана със силата на билките, които използвали за направа на лекарства.

И до днес билкарството е силно застъпено в българските земи и много от по–старите хора или онези, които се занимават с него извършват определени ритуали наричания, които целят да усилят силата на траките. И безспорно са древно познание за живота и битието, духовно наследство, достигнало до нас българите през времето.

Възпитанието, което траките давали на своите деца наред с техните религиозни представи и вярвания е изключително важна част от тяхната богата духовна култура. Наследници на тази култура са живеещите днес в някогашните тракийски земи българи.

Ние от Исторически парк се стремим да разкрием пред посетителите и гостите цялото многообразие на тракийската култура. Да ви предложим музика композирана на база на оцелели фолклорни мотиви по начин, по който са правели това самите траки. Да покажем древните обичаи, културни традиции, за да ви направим съпричастни към миналото и величието на древните траки. Само като предаваме наследството на миналото на тези, които идват след нас ще въздигнем величието на българския дух и ще покажем пред целия свят истинската красота на древното наследство на България.