Контакти

Исторически парк АД

Исторически парк се намира на 33 километра от град Варна на международен път Е70.

Работно време

Всеки ден от 10:00 до 18:00

Администрация / офис

Област Варна, Читалище на с. Неофит Рилски, етаж 2

+359 884 618 648

Седалище и адрес на управление

Област Варна, община Ветрино, с. Неофит Рилски 9223, УПИ XIV-152 в кв. 17 по плана на с. Неофит Рилски, туристически атракцион „Неолитно селище“

За връзки с медиите

Слави Дяковски: +359897208437

За групови резервации

Иван Стоянов: +359878251247

Трежър България

Трежър ООД

Проектът е иницииран и разработен от Tрежър ООД

  - в тясно сътрудничество с доказани специалисти от областта на историята, археологията, скулптурата, туризма, мениджмънта и финансите .

Фирмата е лидер в изработката на предмети на изкуството, представителни подаръци на българска и тракийска тематика, копия на антични вещи и съкровища, възстановяване на исторически артефакти, изработка на функционална скулптура с исторически мотиви, интериорен и екстериорен дизайн и други с подобна насоченост.

Трежър е най-голямото и утвърдено дружество от този бранш в България, с доказана експертиза, високо качество и прецизност на крайния продукт.