СРЕБЪРНОТО СЪКРОВИЩЕ ОТ СЕЛО БОРОВО

Боровското сребърно съкровище е една от най-ценните и известни находки от тракийско време. Със своята изящна изработка предметите от него се превръщат в ярък образец, показващ силата и могъществото на древните траки. То е открито в земята, като и до днес се водят спорове защо е заровено.

Повече

Земята на траките през Античността

Много пътешественици и учени през Античността са описвали просторните земи на траките. Запазили са се интересни сведения за наименования на реки, езера и морета много, от които са достигнали до нашето съвремие. Сред тези разкази заслужават особен интерес описанието на климата и на богатите растителни и животински видове.

Повече

ТРАКИЙСКИЯТ ПЕЛТАСТ

За античните автори от V в. пр.Хр. тракиец е синоним на пелтаст. Именно с тази специфична лековъоръжена пехота нашите предци са дали своя значителен принос във военното изкуство на древността.

Повече

ХЛЯБЪТ НА ТРАКИТЕ

В българската народопсихология хлябът не е просто тестено изделие, а символ на живота. Той е в основата на всички семейни, родови и социални ритуали и обичаи – от раждането до смъртта. Тази почит към хляба идва от траките.

Повече

ТРАКИЕЦЪТ, КОЙТО СЕ ИЗПРАВИ СРЕЩУ БОГОВЕТЕ

Великите траки не са се бояли да предизвикват дори боговете

Повече
ТРАКИ ДРЕВНИ КОЛКОТО ЗЕМЯТА

ТРАКИ ДРЕВНИ КОЛКОТО ЗЕМЯТА

Възникването на тракийската етнокултурна общност се отнася към средната и късната бронзова епоха. Тя се определя от достиженията и особеностите в областта на митологията...

Повече