Второ българско царство

КАКВА Е БИЛА ГРАМОТНОСТТА НА БЪЛГАРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ?

С възстановяването на Второто българско царство се засилва отново дейността на църквите и манастирите, където се създават и преписват различни книги – с богословско, енциклопедично и светско съдържание Нараства и броя на училищата в страната, които се организират от църквата с цел повишаване на грамотността на населението.

Повече

ИЗКУСТВОТО НА МИНИАТЮРНАТА ЖИВОПИС

С възстановяването на българската държава се поставя началото на нов период на развитие и разцвет на културния и духовния живот. В България започва отново да се създава книжнина, обособяват се нови центрове на книжовността.

Повече

КУМАНИТЕ – ЧАСТ ОТ НАРОДА НА ВТОРОТО БЪЛГАРСКО ЦАРСТВО

Куманите са едно от най-интересните и в същото време важни степни племена, които са изиграли важна роля в историята на балканския полуостров и особено при формирането на българската народност по време на Второто българско царство.

Повече

МОНЕТИ И ПЕЧАТИ ОТ ВРЕМЕТО НА ВТОРОТО БЪЛГАРСКО ЦАРСТВО

От най-дълбока древност сеченето на монети е служело освен като средство за размяна в паричната и стокова търговия, и като знак, който е бил свързан с упражняваната независима царска власт. Монетите били символ на престиж.

Повече

КОВАШКО ИЗКУСТВО ВЪВ ВТОРОТО БЪЛГАРСКО ЦАРСТВО

По време на Второто българско царство металообработването е един от най-развитите занаяти. Освен оръжия и защитни предпазни средства за войската, от метал се изработват различни инструменти и изделия нужни на народа.

Повече

КРЕПОСТТА БДИН (ВИДИН)

Крепостта Бдин (Видин) e наследник на античния римски град "Bononia", на чиято основа той по-късно възниква и се развива. В пределите на българската държава Бдин винаги е заемал важно място, като един от най-укрепените стратегически и административни центрове.

Повече

ИВАЙЛО – ЦАРЯТ НА НАРОДА

Един от най-запомнящите се български владетели е цар Ивайло. Неговата история продължава да вълнува столетия народа, и в същото време да му дава вяра да повярва в собствените си сили. Ивайло е обикновен човек, който извършва необикновени дела.

Повече

ЦАРСКИ ИНСИГНИИ

Във всички времена и епохи владетелят освен, че е бил свързван с определени нравствени качества, отразяващи светогледа на обществото, е носел и определени предмети. Тези знаци (инсигнии) го определяли като самодържец и затвърждавали статута му в обществото.

Повече

ОБСАДНА ТЕХНИКА И ДЕЛО

Войната била неизменна част от ежедневието на средновековния човек. По време на тези военни кампании и походи, освен в директни сблъсъци, на армиите много често се налагало да обсаждат различни градове и крепости, които защитавали важни стратегически пунктове или пазели достъпа до столицата.

Повече

АСЕНОВАТА КРЕПОСТ

Асеновата крепост е построена през IX в., като брънка от природопската крепостна система. Тя била едно от изключително важните и непристъпни укрепления, образуващи по-късно защитата на Второто българско царство.

Повече

ГОЛЕМИ ГРАДОВЕ ПО ВРЕМЕТО НА ВТОРОТО БЪЛГАРСКО ЦАРСТВО

Винаги, когато се говори за периода на Второто българско царство в представите ни първо изниква образа на престолния Търновград – град столица и средище на духовния и културния живот през този етап от българската история.

Повече

ВЕЛИЧЕСТВЕНИЯТ ПРЕСТОЛЕН ТЪРНОВГРАД

Сред най-забележителните градове свързани пряко с българската история идентичност и народно самосъзнание се нарежда Велико Търново, наричан по времето на Второто българско царство – Търновград. Използван първоначално за център на освободителното движение на Асеневци, той бързо се разраства и превръща в център на културата и държавността.

Повече

ВОИНИТЕ НА ВТОРОТО БЪЛГАРСКО ЦАРСТВО

Войната е била неизменна част от живота на средновековния човек. Освен начин за печелене на нови територии, поданици и земи, тя е била и начин чрез който мъжете са доказвали своята смелост и лични качества. Без значение на произхода голямата част от населението е участвало във войската.

Повече

УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ВРЕМЕТО НА ВТОРОТО БЪЛГАРСКО ЦАРСТВО

От най-дълбока древност българите са се стремя ли да обогатяват своите познания за света, духа и културата. По времето на второто българско царство особено силно е било застъпено обучението провеждано в училищата към църквите и манастирите.

Повече

ПОМИНЪК НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ВТОРОТО БЪЛГАРСКО ЦАРСТВО

Огромната част от населението на Второто българско царство съставлявали селяните. Поради, което основният поминък били земеделието и скотовъдството. Населението в градовете развивало различни занаяти - железарство, медникарство, грънчарство, каменоделство, строителство, ювелирно изкуство.

Повече

ХРАНАТА НА ХОРАТА ОТ ВТОРОТО БЪЛГАРСКО ЦАРСТВО

Храната била неизменна част от живота на средновековния човек. Освен необходимо средство за живот, тя била белег, по който се разграничавало населението. Докато трапезата на бедните била повече от скромна, то нещата при знатните изглеждали по коренно различен начин.

Повече

КАКВИ ДРЕХИ СА НОСЕЛИ ХОРАТА ОТ ВТОРОТО БЪЛГАРСКО ЦАРСТВО

Облеклото на българите от Второто българско царство, също както и домовете, в които живеели показвало социалното положение на техните притежатели. Това особено ярко си личало от вида и качеството на използваните материали, от това дали дрехата била покрита с бродерия, златни и/или сребърни орнаменти, от ползваните украшения.

Повече

ДОМОВЕТЕ НА ХОРАТА ОТ ВТОРОТО БЪЛГАРСКО ЦАРСТВО

В какви домове живеят хората във всички епохи е било белег за тяхното имуществено положение, социална принадлежност и престиж. Особено силна била тази разлика в средновековието. Домовете на простолюдието и болярите били много различни. Знатните първенци буквално живеели в един недостижим, приказен свят, за който говорели с възхищение.

Повече

Второ българско царство

Втората българска държава (1185 – 1396), създадена от братята Асен и Петър след периода на византийското владичество (1018 – 1186), е със столица Търновград. Независимата българска държавност се възстановява първоначално в земите между Дунав и Стара планина, със столица Търново.

Повече