Прабългари

ДЪРЖАВАТА НА КАН КУБЕР

С основаването на Дунавска България на Балканския полуостров възниква още едно държавно обединение на българи. Това са земите, които са владени от кан Кубер. Те придобиват статут на самостоятелна държава, която дълго време се управлява сама и поддържа тесни връзки с Дунавска България, преди в един момент да се слеят в едно.

Повече

БАТ БАЯН И ДЪРЖАВАТА НА ЧЕРНИТЕ БЪЛГАРИ

Бат Баян, е първородният син и наследник на великия кан Кубрат. След смъртта на баща си той води упорита война с настъпващите хазари в продължение на повече от три години. Неговите действия дават възможност на братята му – Аспарух, Кубер, Котраг и Алцек да се изтеглят със своите племена и да положат основите на нови поселения.

Повече

Реконструкция на Владетелски дом

Реконструкция на Владетелски дом от края на VII – VIII век

Повече

КАЛЕНДАРЪТ НА ДРЕВНИТЕ БЪЛГАРИ

Календарът на древните българи е признат официално от учените на ЮНЕСКО за най-стария и точен в света още през 1976 г. Последните изследвания показват, че началото на календара е поставено през 5505 г. пр. Хр. Той е по-стар дори от календара на маите, чиято датировка е определена около IX – X в. пр. Хр.

Повече

ДРЕВНИТЕ ЗНАЦИ НА ПРАБЪЛГАРИТЕ

Духовната култура на всеки народ е свързана не само с различни предания, легенди, традиции, представи за света. Вкоренени дълбоко в него предавани през вековете те се превръщат в неразделна част от неговото съществуване. Един основен елемент от тази духовна култура са оставените знаци и символи от древните българи.

Повече

АУЛИТЕ НА ДРЕВНИТЕ БЪЛГАРИ

Древните българи развивали значителна по своите размери строителна дейност. Съществена част от нея било изграждането на различни по своята големина и сила укрепления и центрове на военната административна власт. Особено застъпено било това строителство в създадената от кан Аспарух Дунавска България.

Повече

РОЗЕТА ОТ ПЛИСКА

Един от най-интересните и в същото време будещ загадка артефакти откривани при археологически разкопки в България е седемлъчев бронзов медальон. Намерен през 1961 г. при разкопки в Плиска. Той и до днес е обект на различни изследователи.

Повече

СКУЛПТУРАТА НА ПРАБЪЛГАРИТЕ

Прабългарите са били умели строители, и в никакъв случай не са били диви номади, въпреки опитите на мнозина историци да ги изкарат такива. Въпреки че първите сгради на новооснованата Дунавска България били от дърво, и се използвали преносими юрти, впоследствие те се заменят от камък.

Повече

КАН КУБРАТ И ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ

През 635 година вождът на българското племето оногундури кан Кубрат създал в приазовските и причерноморските степи големия племенен съюз „Старата Велика България”. Държавата бързо се разраства и се превръща в сериозен военно-политически фактор в средновековния свят.

Повече

ПЛИСКА – СТОЛИЦАТА НА ДУНАВСКА БЪЛГАРИЯ

Всеки народ и държава имат своя столица, която символизира неговото обединение и национално самосъзнание, с която той се свързва. Прабългарите през своята хилядолетна история са създали няколко държавни обединения със свои центрове. Сред тях особено важно място заема Плиска – столицата на Дунавска България.

Повече

ОБЛЕКЛОТО НА ПРАБЪЛГАРИТЕ

Прабългарите изработвали своите дрехи предимно от кожи на диви и питомни животни. Използвали и други материали, като лен, коноп и вълна. Дрехите им отразявали начина на живот и общественото положение. Те били едновременно спретнати и съчетавали техния вкус към изящество.

Повече

ВОЕННОТО ИЗКУСТВО НА ПРАБЪЛГАРИТЕ

През Средновековието са се водили много войни. В тях българските бойци и конници неведнъж са доказвали своето достойнство и смелост, печелейки уважението на враговете. Успешните победи на прабългарите се държат на тяхното военно изкуство.

Повече

ОБЩЕСТВОТО НА ПРАБЪЛГАРИТЕ

Древните българи са притежавали не само стройна военна система, но и добре организирано общество, благодарение на което те са успели да разпространят своята култура и величие в онези древни времена. Общественият строй при прабългарите се основава на авторитета на родоначалника.

Повече

ЗАНАЯТИ НА ПРАБЪЛГАРИТЕ

За упражняваните от древните българи занаяти свидетелстват многобройни археолохически находки. Откритите изделия, върху които при направата им са поставени български знаци, дават сравнително богата и точна информация.

Повече

ПОМИНЪК НА ПРАБЪЛГАРИТЕ

Силата на един народ през средновековието се е определяла не само от мощта на армията, но и от добре развитата икономика и поминък, които са били нужни, за да съществува държавата.

Повече

Прабългари

Древните българи имат високоразвита държавност с повече от 40 утвърдени във времето държавни и военни звания. Общественото им устройство се основава на отлично изградена строга йерархична структура.

Повече