Прабългари

КАЛЕНДАРЪТ НА ДРЕВНИТЕ БЪЛГАРИ

С помощта на календара нашите предци изключително прецизно и точно успяват да разрешат сложната задача свързана с отброяване на дните от годината и кръговрата на времето. Неговият 12-годишен цикъл се превръща в модел въз основа, на който по-късно китайците разработват своя календар.

Календарът на древните българи е носител на познание, интелектуална мощ и културно влияние. Той е повод за гордост и красноречиво свидетелство за древния произход на древния български народа.

Основният източник, от който се черпи информация за календара е препис на „Именник на българските ханове“ открит в Русия. В този кратък текст има 12 двойки думи, за които се смята, че представляват календарни понятия. За свързването им с реални дати се използват документите на византийските историци, отнасящи се до описаните в „Именника“ събития.

Прабългарският календар е слънчев. Всяка година в дванадесетгодишния цикъл носи името на животно, на което отговаря дадено зодиакално съзвездие – небесният предводител на годината.

За нашите предци годината започва от най-късия зимен ден – 21 декември. Този ден не участва в никой месец. Не е включен и в никоя седмица. Той е самостоятелна календарна единица – нулев ден, Ени-Алем. Сега се нарича Енин ден или Eднажден. Към всяка четвърта година се отчита по едно допълнително денонощие, наречено Ден на Слънцето поради, което ние я определяме като високосна година.

Останалите 364 дни от обикновената (невисокосна) година се разпределят в четири еднакви тримесечия (сезона) по 91 дни. Всеки последен месец на тримесечието има 31 денонощия, а останалите два месеца – по 30 денонощия. Това позволява годината, както и всеки сезон, да започват винаги в неделя – първия ден от прабългарската седмица, и да завършват в събота.

По този начин тримесечието се дели точно на 13 седмици, а годината – на 52. Учените от ЮНЕСКО наричат това делене „златното българско календарно число“.

Древният български календар е едно от най-силните доказателства за високо развитата българска държавност и цивилизация. Носители, на която са предците на днешните българи.

В Исторически парк, посетителите и гостите не само могат да видят пресъздадени великолепни реплики на произведения на изкуството, оръжия и дрехи от зората на времето на българите, а да се докоснат и дори сдобият с високо качествено изработен древнобългарски календар. Това е плакет изработен от висококачествен бронз от фирма Трежър. Този уникален предмет носи в себе си мъдростта и познанието на древните българи.

Посетете Исторически парк! Станете част от оживялата история на България!