Прабългари

РОЗЕТА ОТ ПЛИСКА

В същото време неговия категоричен български произход и тясната му връзка с корените го превръща в символ, който мнозина българи носят като украшение.

Въпреки многобройните съществуващи теории изследователите са категорични, че "Розетата от Плиска" е тясно свързан с бита и вярванията на древните българи. Броят на лъчите на "розетата" са равни на седем, колкото е броят на небесните светила – планети, известни на Стария свят, който ги е почитал като богове.

Първоначално се допуска, че знаците и лъчите са свързани със седемте планети, Юпитер, Сатурн, Марс, Венера и Меркурий към които традиционно са добавяни Слънцето и Месеца. Подобни бронзови седемлъчеви розети с двоен соларен кръг в центъра, но без запазени знаци са открити в Бактрия както и в БЮР Македония.

Знаците върху звездата от Плиска са превъзходно изографисани като краищата на всяка отсечка по тях е отбелязана с перпендикулярни черти. В геометрично отношение звездата е много точно изчислена и оразмерена. Това внимателно очертаване на знаците и лъчите, както и нивото на използваната производствена технология (матрично отливане на звездата от разтопен бронз) говорят в полза на представата, че звездата е продукт на масово и висококачествено производство.

Съгласно космологичните представи на някои древни, тъй наречени сапейски народи от Стария свят (вавилонци, перси, индийци) небесните светила биват неподвижни (звезди) и подвижни (планети). Според тези народи планетите са всъщност богове, които управляват живота на хората и събитията на Земята. Видимите тогава планети-богове са 7 - Слънцето, Месеца, Юпитер, Венера, Марс, Сатурн и Меркурий. Съгласно тези представи всяка планета се движи по свой небесен кръг различно отдалечен от Земята. На най-високия седми кръг (седмото небе) стояло Слънцето. Сапейските астрономи (тогава наричани астролози), често изобразявали седемте планети като лъчи на една седемлъчна розета.

С помощта на тази розета сапейските астролози са определяли коя планета-бог управлява даден час от даден ден и с това са се мъчели да отгатнат какъв ще бъде изхода от дадено бъдещо събитие – битка, сделка, раждане и така нататък. Инструмент външно подобен на звездата от Плиска е използван в древна Индия.

Много български и чужди изследователи са търсели смисъла на розетата от Плиска. Всички изследователи приемат, че върху всеки един лъч на звездата от Плиска има по два знака. На тази основа са правени много, но засега неубедителни опити да се разчетат знаците върху розетата. Някои автори предполагат, че знаците са руни, които служат като букви. Други оприличават тези знаци на идеограми, криптограма с гръцки букви и така нататък.

Хипотезата, че върху всеки лъч от розетата от Плиска е изписано с руни названието или началото на названието на съответната планета е изказана от П. Добрев.

Повечето от знаците върху бронзовата розета от Плиска се откриват и върху един намерен оловен амулет от Североизточна България с прабългарски знаци. Известните знаци на Слънцето, на Венера и на Месечината от розетата се открояват съвсем ясно и върху медальона.

От представените по-горе примери е ясно, че посочените знаци върху розетата от Плиска са били широко известни и използвани върху значителна част от територията около главните центрове на езическа България. Тези знаци отговарят на главните планетарни богове на прабългарите начело със Слънцето.

Розетата от Плиска безспорно е артефакт, който тясно е свързан с българската ни същност, наследство от предците и разбирания за света и вселената, които са битували в тогавашното общество. И до днес мнозина българи носят копия на розетата от Плиска изработени от различен метал – най-често сребро, като украса. По този начин те засвидетелстват своята връзка с древното наследство на своите далечни предци и се превръщат в пазители на традициите и на онази божествена енергия и сила, която е водела великия български народ и го е закриля в дни на тежки изпитания.