Прабългари

ОБЛЕКЛОТО НА ПРАБЪЛГАРИТЕ

Дрехите на прабългарите служели и като вид униформа, с която се разграничавали помежду си представителите на отделните социални прослойки. Владетелите и представителите на племената аристокрация носели често копринени дрехи, украсени с различни шевици и златни и/или сребърни нишки, които показвали техния социален статус и престиж. 

Различията в облеклото при мъжете и жените не били особено големи, тъй като всички живеели при при едни и същи условия. Когато мъжете били на поход на жените трябвало да отбраняват селищата от внезапни нападения на врагове, поради което тяхното облекло било функционално и много наподобяващо мъжкото.

И мъжете и жените носели гащи. При жените тази част от облеклото се запазила до средата на IX в. Мъжете носели тесни дълги гащи от лен или коноп. През зимата върху тях навличали гащи от овча кожа.

През лятото и мъжете и жените обличали ризи от лен или коноп. Женските ризи били украсени покрай гърдите и краищата на ръкавите с шевици, бродирани с разноцветни конци. Върху ризата жените обикновено обличали къси елеци без ръкави наричан чапак. В студеното време слагали отгоре кафтан обшит с кожи.

Кафтанът наподобявал куртка, чиито поли достигали до коленете, а краищата му били обшити с кожа или различни шевици и сърма (при по-богатите и знатните). На гърдите се закопчавал с петлици, а в кръста се пристягал с широк кожен колан. Кафтанът служел като униформа на българските бойци. По време на поход и при големи студове воините слагали наметки от кожа и плъст. 

На главите си българските воини носели островърхи калпаци със завити краища, украсени с друг вид кожа. Жените покривали главите си с ленен план, но не се забулвали.

Тъй като повечето прабългари бръснели главите си, под калпака си поставяли превръзка от ленен плат. По-видните военачалници, племенни вождове и родоначалници в знак на особено достойнство оставяли на темето си дълъг кичур коса наречен чуб. Великият хан имал правото да не си бръсне главата и да оставял дълга до раменете коса.

На краката си древните българи носят ботуши. Практичността и функционалността на тази част от облеклото по-късно е оценена от византийците и други народи, които също започват да ги използват. Именно прабългарите пренасят ботушите като знакова част от облеклото в Европа.

В Исторически парк гостите и посетителите може да видят как са изглеждали традиционни облекла от времето на прабългарите. Нашите реконструктори и възстановчици ще ви разкажат много интересни неща за тяхната функционалност и предназначение. Онези от Вас, които желаят може да се облекат в прабългарско воинско облекло и да се снимат за спомен сред уникалната атмосфера, юрти и военен стан пресъздали могъществото на древните и непобедими българи.