Прабългари

ЗАНАЯТИ НА ПРАБЪЛГАРИТЕ


Грънчарство
Прабългарите са имали свой собствен художсетвен стил и специфична техника при неговото практикуване. Най-характераната особеност на прабългарското грънчарство е, че то се осъществява с помощта на грънчарско колело и в специално изградени грънчарски пещи. Това техническо равнище е било много високо за времето и осигурявало високо качество на изработванети изделия.

Каменоделство и строителство
Използването на дялания камък, като строителен материал, характерен за района на Кавказ и Персийската империя, с които българите кжво трайни исторически контакти още преди заселването си по нашите земи, води до развиване и установяване на добри каменоделски традиции.
В качеството на специфични паметници на прабългарското каменоделско изкуство трябва да се разглеждат колоните с надписи издялани изцяло на езика на древните българи. Те са автентичен материал и не оставят съмнение, че са изработени от занаятчии с прабългарски произход

Металообработване
Първата българска столица Плиска е била голям център на металообработващи занаяти още с основаването си. В нашата страна са открити редица изделия от метал, които по своя вид и форма съответстват на изделията открити в други части и райони, обитавани от древните българи. Такива са някои видове мотики, които имат аналог в земите на Кавказ обитавани някога от бълтгарите, токи с изображения на лъв и грифон, открити в Плиска и Преслав, железни обувки и шпори. Списък с военни доспехи, открит при разкопки в Преслав показва категорично, че прабългарите са имали собствени традиции при производството на защитни средства от метал.

Кожарство и чизмарство
В прабългарските некрополи се откриват много парчета от облекло, части от колани и ботуши, и особено токи на колани изработени в източен стил /с украса от лъвове и грифони/. От тези находки и от съхранили се рисунки на прабългари в някои византийски извори става ясно, че кожата широко се използва от прабългарите за изработка на облекла и обувки.

Изработка на изделия от кост и плъст
Изработените от кост амулети, костени рогчета и закопчалтки за букаи, върху които се откриват характерните за прабългарите рунически символи, показват че този занаят е бил добре развит при тях.
Друг специфичен занаят е производството на изделия от плъст. Българите са имали традиции в тази област, които са се съхранили и до днес в някои части на страната. Плъстта се е използвала за изработка на конски седла и хамути, за плъстени наметала, с които тежковъоръжените прабългарски конници обличали своите животни. От плъст са се правели и преносимите български жилища (юртите).