Първо българско царство

СТАБИЛИЗИРАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА ПРИ КАН КРУМ

Кан Крум, прочул се с прозвището Страшни е един от знаковите български владетели. Отличаващ се с твърда воля и умеещ да пази баланс, той успява да овладее несъгласията и споровете между двете основни етнически прослойки в държавата – славяни и прабългари. Така Кан Крум скоро се превръща във владетел на обединен народ.

Повече

Първо българско царство

Създаването на българската държава на Балканския полуостров е едно от най-забележителните политически събития в Европа през VІІ век, след Великото преселение на народите.

Повече