Неолит и Халколит

ОРЪЖИЯТА НА ХАЛКОЛИТНИЯ ЧОВЕК

С трайното установяване на населението, възникването на първото класово разделение на база на полагания труд и заемането от определени родове на важни източници на препитание и ресурси се появяват все повече предпоставки за въоръжени конфликти.

Повече

ЛЕЩАТА – ДРЕВНАТА БЪЛГАРСКА ХРАНА

През неолита (около 6000 години пр.н.е.) лещата достига българските земи и древна Елада, откъдето през бронзовата епоха (1000-3000 година пр.н.е.) се разпространява из цяла Европа Тя се налага като традиционна храна за нашите древни прадеди.

Повече

РАЗВИТИЕ НА МЕТАЛУРГИЯТА И ОБЩЕСТВОТО ПРЕЗ ЕНЕОЛИТА

Начало на енеолита (новокаменната епоха) се свързва появата на тежки медни сечива, които са и свидетелство за развита металургия и рудодобив. Металургията се превръща в основа за развитие на обществото през тази епоха, за неговото разделяне и поява на социални прослойки.

Повече

СЪКРОВИЩЕТО ОТ ВАРНЕНСКИЯ ХАЛКОЛИТЕН НЕКРОПОЛ

Предметите от Варненския халколитен некропол са носители на знанието, изкуството и величието на древните хора. Те показват, че човек е способен да постигне всичко към което се стреми, стига да прояви достатъчно търпение и да работи всеотдайно и с творческо вдъхновение.

Повече

КАКВИ БОЖЕСТВА СА ПОЧИТАЛИ ХОРАТА ОТ НЕОЛИТА

За религиозните представи на хората от неолита, за почитаните култове и изпълняваните обреди археолозите получават информация от намерените при своите разкопки глинени фигурки и идоли. Те показват, че най-разпространен е бил култът към Великата богиня майка, която давала живот и от което зависело плодородието на земята.

Повече

КАК СА ЖИВЯЛИ ХОРАТА ПРЕЗ НЕОЛИТА

Развитието на човешката цивилизация, бит и култура през отделните епохи винаги е предизвиквало силно вълнение. Благодарение на достигналите до нас археологически артефакти и съвременни методи, днес може да пресъздадем в детайли живота на неолитния човек.

Повече

Халколит

Каменно-медната епоха (наричана също медна епоха, халколит или енеолит) е етап в развитието на човека, преход между неолита и бронзовата епоха. Тя се свързва с откриването на първия обработваем метал – медта. Терминът „каменно-медна епоха“ или „халколит“ е въведен през 1876 г. на международен археологически конгрес.

Повече

Неолит

Новокаменната епоха (неолит) се свързва с група специфични поведенчески и културни промени в човешките общества, включващи отглеждането на културни растения и използването на питомни животни.

Повече