Неолит и Халколит

БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ – СРЕДИЩЕ НА ПЪРВАТА ДЪРЖАВНОСТ В ЕВРОПА

Всички археологически доказателства, особено съкровището от Варненския халколитен некропол по категоричен начин показва, че в българските земи в древността се е зародила първата организирана форма на държавност.

Процеса на формиране на държавност е структуроопределящ за формирането по-късно на самата държава. В културата Варна, а и при разкопките на селищни могили от Халколита, като тази при Юнаците се откриват доказателства за формирането на държавността.

Държавността предполага наличието на следните фактори:

- стопанство, което обществото развива в зависимост от географските особености;

- собственост върху средствата за производство;

- налагане и спазване на право – обичайното племенно и това, което е утвърдено със закон под някакъв вид и форма;

- съсловно разделение на обществото

- възникване на идеология, която да обединява обществото да слага определени норми за поведение – появата на вождовете и царете-жреци, които обединяват в едно светската и духовната власт.

Държавността на европейския континент възниква в периода на късния Халколит в Югоизточна Европа и по-конкретно в района на Западното Черноморие.

Тъй като няма запазени писмени сведения от оная епоха, трудно може да се каже какви точно са били съществувалите политически организации. Но със сигурност представителите на култура Варна представена от Варненския халколитен некропол, селището с двореца от Големия остров в езерото Дуранкулак, селищната могила с обособена солница край Провадия са носили белезите на държавност.

Откритите археологически находки показват, че силно е било застъпено производството на мед и метални произведения, а също така и производството на сол, която е била не по-малко ценна от златото в него период, и се е разменяла срещу съответно количество продукти. Формирането на такива продукти, които не само да задоволяват вътрешните нужди, но и да се продават на съседни племена и народи свидетелства и за развитието на търговията и стоковия обмен, които са също една от предпоставките за възникването на държавност и нейното утвърждаване в даден момент над голям географски район. Първоначално стопанствата от каменно-медната епоха и късния халколит са били като цяло затворени, работещи за себе си. В един момент обаче тези стопанства започват да произвеждат излишъци, с които могат да търгуват и това е плавна стъпка към преминаване към държавността. Впоследствие стопанствата работят така, че да произвеждат целенасочено определени стоки и продукти за размяна, което показва, че управляващите ги вождове-жреци са променили своята нагласа и идеология. Посредством търговията те се стремят да укрепят и разширят вледените от тях територии, процес, който не се различава по нищо от действията предприемани в по-късни времена от владетелите на различни държави.

Откриваните предмети, които имат освен функционално и религиозно значение – като брадвата-чук от Варненския халколитен некропол, и обособяването на вид светилище в селищна могила Юнаците, което има ръководни и религиозни функции над близките райони и селища. Те са доказателство, че в обществото съществува ясно изразено класово разделение. Налагането на идеологията от управляващата племенна върхушка над останалите е част от процеса на държавност и обединяване на населението живеещо на огромна територия.

От запазени следи и намерени фрагменти става ясно, че идеологията, която са проповядвали царете-жреци е била соларна. Тоест владетелят се е явявал наместник на Слънцето на земята. Както се знае още от най-дълбока древност – Слънцето се счита за син на земята. Тази линия е запазена в по-късни времена и сред тракийските племена, което показва приемственост и много дълбоки корени с първите основатели на държавност по българските земи.

Първата култура и с нея първата държавност в Европа възниква по бреговете на българското Черноморие. Оттам посредством търговията по вода или суша тя разпростира своето влияние и над други региони, пренася своето влияние и помага за развитието на многобройните народи и племена, които обитават земите на европейския континент.

Гостите и посетителите на Исторически парк могат да се докоснат до достиженията на късния халколит. Да почувстват духа на епоха, в която древните хора обитаващи българските земи са направили значителна крачка в своето развитие. Преминали са от затворено стопанство към развитие на търговията, целенасочено производство на продукти за размяна и утвърждаване на идеология, която да обедини народа в едно. Да създаде от разпокъсаните многобройни племена едно хомогенно цяло, държавност следваща едни правила, принципи и модел на обществено устройство.