Неолит и Халколит

КАК СА ЖИВЯЛИ ХОРАТА ПРЕЗ НЕОЛИТА


През неолита хората са обитавали къщи, изградени от дърво, кал (пръст), преплетени пръчки и глина. Долната част на жилището е била полувкопана в земята. Освен, че по този начин са пестели време и усилия, хората са си осигурявали повече топлина през зимата и прохлада през горещите месеци. Покривът обикновено е бил направен от тръстика.Строежът на къщите е бил трудоемък процес, обикновено те са се изграждали и обитавали от цели родове (между 15-20 души). В дома е имало само едно легло, отредено за най-старата майка. Останалите членове са спели под нея, върху кожи.
Неолита е период, през който цари «матриархат». Хората вярват в богинята майка и в домовете си имат олтар посветен на нея.
Хората през неолита се занимават със земеделие и скотовъдство. От домашните животни са разпространени овце и кози. Отглеждат се различни видове пшеница /лимец/, ечемик, бобови растения, лози, събират горски плодове.
Земята се обработва с дървени и каменни оръдия. Реколтата от житни растения се събира със сърпове, които се изработват от рог на елен и са снабдени с кремъчни зъбци, обикновено четири на брой.
За лов и защита се използват лък и стрели, копия, брадви, които се правят от дърво, камък и кост. Най-широко разпространен, макар и изкюлчително опасен е бил ловът на глигани.
От кожите на животните се изработват дрехи, а от костите различни сечива,  върхове за копия и стрели, игли, различни украшения, антропоморфни и зооморфни фигури.