РАЗВИТИЕ НА ТРАКИЙСКИТЕ ГРАДОВЕ СЛЕД ЗАВЛАДЯВАНЕТО ОТ РИМ

След като близо два века жестоки войни, използвайки принципа “разделяй и владей”, Рим успява да подчини на властта си земите на тракийските племена. Земите населявани с гордия и свободолюбив народ на Балканите се превръщат в провинции Мизия и Тракия.

Повече

НИКОПОЛИС АД ИСТРУМ И РИМ

Един от най-големите и важни градове в тракийските земи по време на римската власт бил Никополис ад Иструм. Селището е основано от император Траян в чест на победата му над даките . Впоследствие Никополис се превръща във важен търговски и административен център с преобладаващо тракийско население.

Повече

ИМПЕРАТОРСКИТЕ ТЕРМИ НА ОДЕСОС

В земите, които завладява Рим упорито налага своята култура, традиции и светоглед. За разлика от много други завладени територии в тракийските земи Рим не просто стъпва като завоевател. Той по-скоро се стреми да приобщи местното население като го приобщи, чрез предоставяне на различни привилегии и придобивки от обществена значимост.

Повече

ЗАЩО ТРАКИТЕ СА ПРИЕМАЛИ РИМСКИ ИМЕНА

След като Рим завладял земите на Балканския полуостров и в Мала Азия населени с тракийски племена, започнал мащабен процес на приобщаване на населението към империята. Това било така наречената романизация, по време на която голяма част от траките приели римски имена. Но каква била причината затова?

Повече

СТРАЖЪТ НА ТРАКИЯ - ДЕУЛТУМ

Съвременното село Дебелт, наследник на големия античен център Деултум се намира на около 20 км. западно от Бургас. Античният град е бил важен пътен център, който е отвеждал към вътрешността на Тракия. Благодарение на своето ключово местоположение селището се превръща в силна крепост, която охранява подстъпите към южните части на Тракия.

Повече

ВЪСТАНИЯ НА ТРАКИТЕ СРЕЩУ РИМ

Повече от два века отнема на Рим да покори земите на свободолюбивите и могъщи траки. За да наложат властта си завоевателите използват разединението, което цари между отделните племена. В земите на Тракия се водят тежки и героични битки, които остават завинаги в историята.

Повече

РИМ

Рим обединява, съхранява и развива под обща идея постиженията на различните култури през Античността и полага основите, върху които стъпва европейската цивилизация.

Повече