Al Doilea Țarat Bulgar

ALIMENTAȚIA OAMENILOR ÎN TIMPUL CELUI DE AL DOILEA IMPERIU BULGAR

Alimentația a fost parte integrantă din viața omului medieval. Pe lângă un mijloc de subzistență, aceasta constituia și un semn prin care se puteau face distincții între diferitele clase sociale. În timp ce masa săracilor era mai mult decât modestă, în cazul nobililor lucrurile arătau radical diferit.

Mai mult

MIJLOACELE DE TRAI ALE POPULAȚIEI ÎN AL DOILEA ȚARAT BULGAR

Marea majoritate a populației din al Doilea Țarat Bulgar o reprezentau sătenii. Din această cauză, principalele mijloace de trai erau agricultura și creșterea animalelor. Populația din orașe a dezvoltat diverse meșteșuguri ‒ fierar, arămar, olar, pietrar, constructor, giuvaergiu.

Mai mult

CE HAINE PURTAU OAMENII DIN AL DOILEA ȚARAT BULGAR

Îmbrăcămintea bulgarilor din Al Doilea Țarat Bulgar, precum și casele în care locuiau, indicau statutul social al proprietarilor acestora. Acest lucru era evident mai ales după tipul și calitatea materialelor folosite, dacă îmbrăcămintea era acoperită cu broderii, ornamente din aur și / sau argint și podoabele folosite.

Mai mult

LOCUINȚELE OAMENILOR ÎN AL DOILEA ȚARAT BULGAR

Tipul de locuințe în care trăiau oamenii în toate epocile istoriei constituia un semn al averii, al statutului social și al prestigiului de care aceștia se bucurau. Această diferență era deosebit de semnificativă în Evul Mediu. Locuințele oamenilor simpli și cele ale nobililor erau foarte diferite.

Mai mult

Al Doilea Imperiu Bulgar

După restaurarea statalității bulgare de către frații Petru și Asan, a urmat o perioadă de extindere teritorială treptată. Au fost recâștigate și adăugate Bulgariei teritorii extinse din perioada Primului Imperiu Bulgar. Aceste procese au fost însoțite de o dezvoltare politică și de înflorire economică și culturală.

Mai mult