Al Doilea Țarat Bulgar

MĂREAȚA CETATE DE SCAUN TÂRNOVGRAD

Printre cele mai remarcabile orașe legate direct de istoria Bulgariei, identitatea și conștiința de sine națională este Veliko Târnovo, numit în timpul celui de-al Doilea Imperiu Bulgar - Târnovgrad. Utilizat inițial ca focar al mișcării de eliberare al Asăneștilor, acesta s-a dezvoltat rapid și a devenit un centru al culturii și al statalității.

Mai mult

ORAȘE MARI ÎN PERIOADA CELUI DE AL DOILEA IMPERIU BULGAR

Întotdeauna când vorbim despre perioada celui de-al Doilea Imperiu Bulgar, primul lucru care ne vine în minte este imaginea cetății de scaun Târnovo – oraș-capitală și centru de viață spirituală și culturală în această etapă a istoriei Bulgariei.

Mai mult

CETATEA ASEN

Cetatea lui Asen a fost construită în secolul IX, ca o verigă din sistemul de fortărețe din regiunea Pirin-Rodopi. Ea a fost una dintre fortificațiile extrem de importante și inexpugnabile, care au format ulterior apărarea celui de Al Doilea Imperiu Bulgar.

Mai mult

RĂZBOAIELE DIN PERIOADA CELUI DE AL DOILEA IMPERIU BULGAR

Războiul a fost parte integrantă din viața omului medieval. În afară de a fi un mod de câștigare de noi teritorii, subiecți și pământuri, a fost și o modalitate pentru bărbați de a-și demonstra curajul și calitățile personale. Indiferent de origine, majoritatea populației participa la oaste.

Mai mult

EDUCAȚIA ȘCOLARĂ ÎN TIMPUL CELUI DE AL DOILEA IMPERIU BULGAR

Din cele mai vechi timpuri, bulgarii au căutat să-și îmbogățească cunoștințele despre lume, spirit și cultură. În timpul celui de-al Doilea Imperiu Bulgar, educația se desfășura cu precădere în școlile de pe lângă biserici și mănăstiri.

Mai mult

ALIMENTAȚIA OAMENILOR ÎN TIMPUL CELUI DE AL DOILEA IMPERIU BULGAR

Alimentația a fost parte integrantă din viața omului medieval. Pe lângă un mijloc de subzistență, aceasta constituia și un semn prin care se puteau face distincții între diferitele clase sociale. În timp ce masa săracilor era mai mult decât modestă, în cazul nobililor lucrurile arătau radical diferit.

Mai mult

MIJLOACELE DE TRAI ALE POPULAȚIEI ÎN AL DOILEA ȚARAT BULGAR

Marea majoritate a populației din al Doilea Țarat Bulgar o reprezentau sătenii. Din această cauză, principalele mijloace de trai erau agricultura și creșterea animalelor. Populația din orașe a dezvoltat diverse meșteșuguri ‒ fierar, arămar, olar, pietrar, constructor, giuvaergiu.

Mai mult

CE HAINE PURTAU OAMENII DIN AL DOILEA ȚARAT BULGAR

Îmbrăcămintea bulgarilor din Al Doilea Țarat Bulgar, precum și casele în care locuiau, indicau statutul social al proprietarilor acestora. Acest lucru era evident mai ales după tipul și calitatea materialelor folosite, dacă îmbrăcămintea era acoperită cu broderii, ornamente din aur și / sau argint și podoabele folosite.

Mai mult

LOCUINȚELE OAMENILOR ÎN AL DOILEA ȚARAT BULGAR

Tipul de locuințe în care trăiau oamenii în toate epocile istoriei constituia un semn al averii, al statutului social și al prestigiului de care aceștia se bucurau. Această diferență era deosebit de semnificativă în Evul Mediu. Locuințele oamenilor simpli și cele ale nobililor erau foarte diferite.

Mai mult

Al Doilea Imperiu Bulgar

După restaurarea statalității bulgare de către frații Petru și Asan, a urmat o perioadă de extindere teritorială treptată. Au fost recâștigate și adăugate Bulgariei teritorii extinse din perioada Primului Imperiu Bulgar. Aceste procese au fost însoțite de o dezvoltare politică și de înflorire economică și culturală.

Mai mult