II Международен конкурс за историческа живопис Активен от 1.5.2021 до 31.5.2021

Исторически парк създаде единствената в света изложба за исторечиска живопис на тема „Българската азбука и нейното разпространение по света“. В изложбата взимат участие над 300 художници от 20 държави. Тук в изложбата може да видите творбите на участниците в категория възрастни. Творбите в категория деца разгледайте на нашата фейсбук страница от тук. Онлайн гласовете и пресъствените гласове имат еднаква стойност и еднакво влияят на гласуването.

Времевият период, за който се отнася темата, е от създаването на българската азбуката до края на XV - ти век. Желанието на организаторите е да се представят сюжети от създаването и разпространението на българската азбука по света. За участниците има и награден фонд, като той е:

1-во място 10 000 лева

2-ро място 3 000 лева

3-то място 2 000 лева

Първите три картини остават собственост на Исторически парк, а всички останали ще бъдат върнати на собствениците им или закупени от някой посетител на договорена цена между художника и купувача. Всички художници имат прекрасната възможност да представят своите творби, както и посетителите да се насладят на сътворената красота. Оценката ще бъде от посетители на сайта, посетители на място в парка и екип професионалисти. Оценката се взема 50 на 50 от посетители и жури. Пожелаваме на всички художници прекрасни моменти в процеса на създаване на спиращи дъха платна.

В конкурса има две възрастови категории: възрастни и деца. Можете да се запознаете с регламента за възрастни тук и за деца - тук.

Професионалното жури се състои от проф. Маргарита Ваклинова, проф. Аксиния Джурова и Андрей Янев. Повече информация за тях можете да намерите тук.

При подкрепа:

- Великотьрновски Университет "Св. Св. Кирил и Методий", факултет по изобразително изкуство

- Представителството на Россотрудничество в България

- Съюзът на художниците в Русия

- Фабрика за художествени бои "Невская палитра", Санкт Петербург

- Държавен исторически, архитектурен и художествен музей-резерват Елабуга

- Вестник Земя

- Вестник Русия днес

- Импресия - материали за художници

- Национална информационна агенция Bgtourism.bg

- Исторически герои

- Bgtourism.bg

- Валтекс

Исторически парк АД с ЕИК 202785815, адрес: България, област Варна, община Ветрино, село Неофит Рилски, „Исторически парк“ обявява изложба-конкурс за историческа живопис на тема "Българската азбука" (наричан по-нататък само конкурс).

Времевият период, за който се отнася темата е от създаването на българската азбуката до края на XV - ти век. Желанието на организаторите е да се представят сюжети от създаването и разпространението на българската азбука по света.

В конкурса има две възрастови категории: възрастни и деца.

Регламент категория Възрастни

1. Общи условия

1.1. Настоящият регламент за конкурса определя процедурата за организиране и провеждане на конкурса, критерии за подбор на картините, състава на участниците, процедурата за награждаване на победители.

1.2. Конкурсът се организира от „Исторически парк”, АД.

2. Цели на Конкурса

2.1. Идентифициране на талантливи художници; подпомагането им в процеса на творческо развитие.

2.2. Формиране на интерес към историята на античността и средновековните периоди на България.

3. Участници в Конкурса

3.1. Поканени са да участват художници от различни градове на България и от други страни.

3.2. В конкурса няма ограничение за възраст на творците.

3.3. Личното участие на художниците в изложбата не е задължително.

3.4. Авторите трябва да се регистрират в сайта https://ipark.bg/.

4. Изисквания към картините

4.1. Всеки участник може да представи не повече от една творба на конкурса.

4.2. Картината да бъде рамкирана.

4.3.Картината да бъде подписана от автора.

4.4. Препоръчителен размер на платното - минимум 70х100 см.

4.5. Картината да е нарисувана чрез една от следните техники: акварел, акрил, маслени бои или графика.

4.6. Да се постави заглавие на творбата и кратко описание на сюжета.

4.7. Да покажат разнообразие и изразителност в своите произведения.

4.8. Да отразяват в своите произведения темата на конкурса.

4.9. Представяне на триптих ще се счита като участие с една творба.

4.10. Снимката на картина трябва да бъде изпратена на имейл: event@ipark.bg до 10.04.2021 г.

4.11. Колективни творби не се приемат.

4.12. Авторът гарантира, че е създал лично представената творба и е единственият и автор, а също така, че при създаването на творбата той не е нарушил авторски права или други права на трети страни, че има всички права върху творбата, че това е неговото оригинално произведение, че нито самата творба, нито е част от нея е имитация или копирана или заимствана от друг автор и че Авторът няма да нарушава нечии права и законни интереси.

5. Процедура и график на конкурса

5.1. Творби за конкурса се приемат до 20 април 2021 г. на адрес: 9002, България, гр. Варна, ул. Добри Войников 8.

5.2. Картините на участниците в конкурса се оценяват от журито, от посетителите на парка, както и в сайта https://ipark.bg/ от 10:00 часа на 01 май до 20:00 ч. 23 май 2021 г. чрез гласуване.

5.3. Победителите ще бъдат наградени с грамоти и парични награди:

1 място - 10 000 лв;

2-място – 3000 лв;

3 място – 2000 лв.

5.4. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 24 май на изложбата в Исторически парк. Резултатите от конкурса и снимките на картините ще бъдат публикувани на уебсайта на Исторически парк https://ipark.bg/. Картините спечелили 1-во, 2-ро и 3-то място стават собственост на Исторически парк, срещу заплащане на паричните награди по т.5.3. Авторите и Исторически парк АД, могат да подпишат отделен договор за прехвърляне собствеността на картините.

5.5. Церемонията по награждаването ще се състои не по-късно от 10 работни дни след обявяването на резултатите от конкурса в Исторически парк (България, област Варна, област Ветрино, село Неофит Рилски).

5.6. Грамоти и парични награди се връчват на победителите не по-рано от установения ден на церемонията по награждаването, при условие че имат документ за самоличност.

5.7. Организаторите си запазват правото да не приемат за участие творби, които не отговарят на условията на конкурса.

5.8. В конкурса могат да участват само творби, които са създадени от днес до 20.04.2020 г.

5.9. Картините трябва да бъдат предоставени в оригинал на Исторически парк до 20.04.2021г. чрез лично предаване с предварителна уговорка или изпращане по куриер.

6. Критерии за оценка

6.1. Съответствие на съдържанието на картината с темата на конкурса.

6.2. Художествено умение: техника и качество на картината.

6.3. Оригиналността на изображението, специален творчески стил, ярко, изразително разкриване в образа.

7. Жури

7.1. Творбите ще бъдат изложени в галерията на „Исторически парк“, както и във виртуалната изложба на сайта https://ipark.bg/, от 01 до 31 май 2021 г.

7.2. Тяхното оценяване ще става от специално жури от специалисти назначени от Исторически парк, от посетителите на парка и в сайта www.ipark.bg през периода на изложбата, като мнението и на двете журита (на специалистите и на публиката) ще са с еднаква тежест. Гласуването ще може да става само от посетителите на място и онлайн в сайта https://ipark.bg.

7.3. Информация за недопуснатите за участие работи и мотивите на журито не се предоставя. Неприетите творби се връщат.

7.4. Резултатите от журирането ще бъдат обявени в сайта https://ipark.bg, социалните мрежи на Исторически парк и медии.

8. Изпращане на картините

8.1. Разходите по транспортирането на творбите до Исторически парк са за сметка на участниците.

8.2. Организаторите поемат разходите по транспортирането на творбите обратно до творците след края на изложбата. Организаторите не носят отговорност за загубени или повредени творби по време на транспортирането им до изложбата и обратно.

8.3. Всяка творба трябва да има си следната информация:

Името на автора, точен адрес и телефон за връзка;

Заглавие, техника, година, размер в сантиметри;

Прилагането на кратка творческа биография е препоръчително.

9. Права на организаторите

9.1. Организаторите си запазват правото да използват предоставената от авторите информация при изготвянето на електронен каталог от конкурса. Организаторите имат право да репродуцират всяка творба, и да използват информация за автора и за картината само в сайта https://ipark.bg, социалните мрежи на Исторически парк, в медии и в електронен каталог от изложбата.Проф. Аксиния Джурова

Проф. Аксиния Джурова е професор д-р по изкуствознание. От 1974 г. работи в Института за изкуствознание на БАН, от 1984 е редовен професор по история на изкуството в Софийския университет (Център по културознание). От 1986 г. е директор на Центъра за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев“ към Софийския университет. От 1987 до 1995 г. е вицепрезидент на Международната асоциация за изследване на славянските култури към ЮНЕСКО. Основател (с проф. Николай Генчев) на катедрата по културознание в СУ „Св. Кл. Охридски” и на Центъра за славянско-византийски проучвания „Иван Дуйчев” към него. От 1989 г. е гост професор на много чуждестранни университети в Италия, Ватикана, САЩ, Германия, Белгия, Израел, Русия, Япония. Организатор и куратор на много изложби по средновековно и съвременно изкуство у нас, в Европа, Азия и САЩ, автор на филми и предавания в България, Италия и Франция. Автор на над 50 научни монографии и студии.


Проф. Маргарита Ваклинова

Проф. Маргарита Ваклинова е българска археоложка, дългогодишен преподавател в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, НБУ и гост професор в Парижкия университет и в Страсбург, автор е на повече от 150 научни публикации. През 1962 г. завършва специалност „История“ в Софийския университет, специализира археология с музейно дело. През 1980 г. става доктор по история. През 1971 – 1972 и 1988 – 1989 г. специализира във Франция. В периода от 1962 до 1966 г. е завеждащ Историческия музей в Смолян. В периода от 1966 до 1974 г. е проучвател в Археологическия институт с музей при БАН. В периода от 1974 до 1984 г. е научен сътрудник в същия институт. В периода от 1984 до 2004 г. е старши научен сътрудник. През 2009 г. президентът на Република България – Георги Първанов я награждава с орден Стара планина и орден Св. св. Кирил и Методий – за особено значимите заслуги за развитието на културата. През септември 2020 г. с решение на СОС е наградена със званието „Почетен гражданин на София“ – за научната си дейност и за приноса в областта на изследването и опазването на културното наследство.Андрей Янев

Андрей Янев завършва НХА – специалност стенопис Специализира художествен емайл в Санкт Петербург, Русия. В периода 1982 – 2017, над 60 самостоятелни изложби в страната и чужбина: София, Варна, Стара Загора, Балчик, Пловдив, Бургас, Словения, Гърция, Англия, Белгия, Корея, Полша, САЩ, Унгария, Италия, Хърватска, Турция, Австрия и др. Участва в национални и международни пленери. През 2004 в световното списание”INTERNATIONAL ARTIST”, представя България като автор от балканите (www.internationalartist.com). Съорганизатор е на фестивала “ Художници, Балчик, Любов – среща на европейски морета” и е съавтор, съорганизатор в национални и международни проекти за работа с деца съвместно с “Академия за детско творчество – ДАЯ” (www.artdarina.com). Носител е на множество престижни награди от национални и международни конкурси.