Общи условия

РЕГЛАМЕНТ категория деца на II Международен конкурс за историческа живопис

Исторически парк АД с ЕИК 202785815, адрес: България, област Варна, община Ветрино, село Неофит Рилски, „Исторически парк“ обявява изложба-конкурс за историческа живопис на тема "Българската азбука" (наричан по-нататък само конкурс).

Времевият период, за който се отнася темата е от създаването на българската азбуката до края на XV - ти век. Желанието на организаторите е да се представят сюжети от създаването и разпространението на българската азбука по света.

В конкурса има две възрастови категории: възрастни и деца.


Регламент категория Деца

1. Общи условия

1.1. Настоящият регламент за конкурса определя процедурата за организиране и провеждане на конкурса, критерии за подбор на картините, състава на участниците, процедурата за награждаване на победители.

1.2. Конкурсът се организира от „Исторически парк”, АД.

2. Цели за Конкурса

2.1. Идентифициране на талантливи художници; подпомагането им в процеса на творческо развитие.

2.2. Формиране на интерес към историята на античността и средновековните периоди на България.

3. Участници на Конкурса

3.1. Поканени са да участват художници от различни градове на България и от други страни.

3.2. Участниците се оценяват в три възрастови групи -до 8г., до 12г. и до 18г.

3.3. Личното участие на художниците в изложбата не е задължително.

3.4. Авторите трябва да се регистрират в сайта https://ipark.bg/.

4. Изисквания към картините

4.1. Всеки участник може да представи не повече от една творба на конкурса.

4.2. Картината да бъде подписана от автора.

4.3. Препоръчителен размер на платното: 35/50 или 50/70 см.

4.4. Картината да е нарисувана чрез една от следните техники: акварел, акрил, маслени бои или графика.

4.5. Да се постави заглавие на творбата и кратко описание на сюжета.

4.6. Да покажат разнообразие и изразителност в своите произведения.

4.7. Да отразяват в своите произведения темата на конкурса.

4.8. Представяне на триптих ще се счита като участие с една творба.

4.9. Снимката на картина трябва да бъде изпратена на имейл: event@ipark.bg до 10.04.2021 г.

4.10. Колективни творби не се приемат.

4.11. Авторът гарантира, че е създал лично представената творба и е единственият и автор, а също така, че при създаването на творбата той не е нарушил авторски права или други права на трети страни, че има всички права върху творбата, че това е неговото оригинално произведение, че нито самата творба, нито е част от нея е имитация или копирана или заимствана от друг автор и че Авторът няма да нарушава нечии права и законни интереси.

5. Процедура и график за конкурса

5.1. Творби за конкурса се приемат до 20 април 2021 г. на адрес: 9002, България, гр. Варна, ул. Добри Войников 8.

5.2. Картините на участниците в конкурса се оценяват от журито, от посетителите на парка, както и в сайта https://ipark.bg/ от 10:00 часа на 01 май до 20:00 ч. 23 май 2021 г. чрез гласуване.

5.3. Участниците се оценяват в три възрастови групи -до 8г., до 12г. и до 18г. За всяка възрастова група има първо, второ и трето място. Най-добре представилата се творба, става големия победител на конкурса.

Победителите ще бъдат наградени с грамоти и парични награди:

• Рисунките на големия победител във всяка възрастова група - 500 лв

• Рисунките на второ и трето място във всяка възрастова група, получават поощтрителни награди 60 лв.и 40 лв. съответно за посещение на Исторически парк.

• Всички участници получават грамота подписана от Исторически парк

5.4. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 24 май на изложбата в Исторически парк. Резултатите от конкурса и снимките на картините ще бъдат публикувани на уебсайта на Исторически парк https://ipark.bg/. Картините на големи победителите стават собственост на Исторически парк, срещу заплащане на паричните награди по т.5.3. Авторите и Исторически парк АД, могат да подпишат отделен договор за прехвърляне собствеността на картините.

5.5. Церемонията по награждаването ще се състои не по-късно от 10 работни дни след обявяването на резултатите от конкурса в Исторически парк (България, област Варна, област Ветрино, село Неофит Рилски).

5.6. Грамоти и парични награди се връчват на победителите не по-рано от установения ден на церемонията по награждаването, при условие че имат документ за самоличност.

5.7. Организаторите си запазват правото да,, които не отговарят на условията на конкурса.

5.8. В конкурса могат да участват само творби, които са създадени от днес до 20.04.2020 г.

5.9. Картините трябва да бъдат предоставени в оригинал на Исторически парк до 20.04.2021г. чрез лично предаване с предварителна уговорка или изпращане по куриер.

6. Критерии за оценка

6.1. Съответствие на съдържанието на картината с темата на конкурса.

6.2. Художествено умение: техника и качество на картината.

6.3. Оригиналността на изображението, специален творчески стил, ярко, изразително разкриване в образа.

7. Жури

7.1. Творбите ще бъдат изложени в галерията на „Исторически парк“, както и във виртуалната изложба на сайта https://ipark.bg/, от 01 до 31 май 2021 г.

7.2. Тяхното оценяване ще става от специално жури от специалисти назначени от Исторически парк, от посетителите на парка и в сайта www.ipark.bg през периода на изложбата, като мнението и на двете журита (на специалистите и на публиката) ще са с еднаква тежест. Гласуването ще може да става само от посетителите на място и онлайн в сайта https://ipark.bg.

7.3. Информация за недопуснатите за участие работи и мотивите на журито не се предоставя. Неприетите творби се връщат.

7.4. Резултатите от журирането ще бъдат обявени в сайта https://ipark.bg, социалните мрежи на Исторически парк и медии.

8. Изпращане на картините

8.1. Разходите по транспортирането на творбите до Исторически парк са за сметка на участниците.

8.2. Организаторите поемат разходите по транспортирането на творбите обратно до творците след края на изложбата. Организаторите не носят отговорност за загубени или повредени творби по време на транспортирането им до изложбата и обратно.

8.3. Всяка творба трябва да има си следната информация:

• Името на автора, точен адрес и телефон за връзка;

• Заглавие, техника, година, размер в сантиметри;

• Прилагането на кратка творческа биография е препоръчително.

9. Права на организаторите

9.1. Организаторите си запазват правото да използват предоставената от авторите информация при изготвянето на електронен каталог от конкурса. Организаторите имат право да репродуцират всяка творба, и да използват информация за автора и за картината само в сайта https://ipark.bg, социалните мрежи на Исторически парк, в медии и в електронен каталог от изложбата.