Партньори

Представителството на Россотрудничество в България

Руският културно-информационен център в София (РКИЦ) е задгранично Представителство на Россътрудничество — Федералната агенция по въпросите на Общността на независимите държави, сънародниците, живеещи в чужбина, и по международно хуманитарно сътрудничество.

Работата на РКИЦ е насочена към развитие на взаимодействието и партньорството в сферата на културно-езиковите, образователните, информационните, научно-техническите, деловите и конфесионалните връзки между Русия и България. Важна задача на центъра е съдействието в установяване и подкрепа на сътрудничество между неправителствените организации, развитие на регионалните връзки, използване потенциала на руско-българското културно сътрудничество за разширяване на руското участие в общоевропейските програми, както и хуманитарните програми на балканския и черноморски регион.

По линия на Представителството на Россътрудничество в България редовно се провеждат научни, обществено-политически семинари и конференции, театрални и концертни програми, фестивали на руската песен, конкурси на детски рисунки, мероприятия в подкрепа на руския език, презентации на книги и т.н.


Адрес: София, 1504 ул. Шипка, 34