Славяни

ВОЕННО ИЗКУСТВО НА СЛАВЯНИТЕ

Славяните не разчитали на сложни маневри и тежко предпазно въоръжение. Те по скоро залагали на бързите атаки и на умело устроените засади. Славяните влизали в битка пешком въоръжени с малки щитове и копия без ризници. В сражение славяните надавали силен боен вик и се хвърляли стремително в атака. Често изоставяли умишлено носената плячка и избягвали в горите, а когато неприятелите се отдавали на грабеж, те се връщали нападали ги и ги разбивали.  

Някои воини не носели дори риза, а само панталони. Копията им били малки и предназначени за мятане като всеки боец разполагал с две. Щитовете били здрави, но неудобни за носене. Славяните използвали и дървени лъкове и стрели намазани със силна отрова.

Предпочитаното от тях място за засади и нападения било край реки и в блатисти местности като използвали отлично предоставените от терена възможности за скривалища и залагане на капани. Умеели да се крият добре във водоемите като лежали по гръб и дишали през парче куха тръстика.

По време на своите многобройни битки срещу Византия, славяните бележат подем в своето военно изкуство и умения. Освен на лична храброст и военни хитрости те започват да развиват всички онези занаяти, които водят до развитието на оръжието и обсадната техника. Това води до подем в дърводобива, обработката на метала, кожарството и каменоделството.

При археологични разкопки се откриват голямо разнообразие от стрели: ромбовидни с шило виден шип, листовидни, с форма на триъгълна или четириъгълна пирамида и тъй нареченото Било усъвършенствувано и останалото въоръжение. В края на VI в. славяните живеели свободно в земите на византийците и им съперничели със своето въоръжение. Под стените на Солун славянските племена използвали разнообразна бойна техника, включваща бойни кули, стенобойни, каменометни и други бойни машини, което е красноречиво свидетелство за напредъка на военното им изкуство.

В Исторически парк жителите и гостите на атракционна могат да видят пресъздадено славянско селище, с характерните оръжия, предмети на бита, молитвени идоли , които да ви направят част от голямото историческо приключение и да ви помогнат да се потопите в него, да изпитате цялата му пълнота и красота.