Етапи на развитие

ВТОРИ ЕТАП – ВТОРО БЪЛГАРСКО ЦАРСТВО

През този етап към вече изградената част на ИП ще бъде включена зона „Второ българско царство“. В тази зона ще бъде изградена част от крепостната стена с три типа кули – открита и закрита бойна кула и кула-тъмница, зад които се простират дворцов комплекс, царска православна църква и административна сграда. По онова време Търновград е бил сред трите най-красиви града в света. 

Всеки посетител ще може да се запознае с архитектура, каквато не е имало никъде на друго място. Хората ще могат да опитат продукти и подправки от отминали времена. Храна, която ще дава възможност да се пренесеш в тогавашната епоха не само визуално, но и сензитивно, за да преживееш историята.