Етапи на развитие

ПЕТИ ЕТАП – КОННА БАЗА И СТРАНОПРИЕМНИЦА

Конна база „Величие“ 

Конната база ще бъде изградена върху терен с обща площ от 50 декара на достъпно място и в непосредствена близост до основния терен на Исторически парк.

Част предлаганите услуги в конната база ще бъдат:
 • Тематични представления – шоу програми с коне и колесници на основния (овалния) манеж в Конната база. Представленията ще се извършват по предварителен сценарий в определен час от деня с обща продължителност до 45 мин. Ще бъдат демонстрирани последователно надбягване с колесници, бойни умения от кон и с колесница, волтижировка, джигитовка и други изпълнения. Определящо за броя посетители на едно представление ще е капацитетът на трибуната 1000 седящи места.
 • Уроци по конна езда за начинаещи – базови занятия за приучаване към правилно положение на тялото върху гърба на коня и усвояване на основни похвати при ездата. Води се под надзора на инструктор или конегледач.
 • Уроци по конна езда за напреднали – занятия по усвояване на характерни особености на конната езда и изграждане на правилни похвати за самостоятелно водене на коня под надзора и методическото ръководство на инструктор.
 • Подготовка на състезатели – по индивидуални програми, в зависимост от упражняваната дисциплина.
 • Подготовка на работни кадри, свободни реконструктори и клубове, ориентирани към исторически възстановки и реконструиране на военно дело от Античността и Средновековието, във военна езда, волтижировка и джигитовка, стрелба с лък от кон, сечене със сабя от гърба на коня, водене на колесница и др.

 • Тур с тракийска колесница – възможност за посетителите да изпитат емоция от автентично преживяване на тракийска колесница, теглена от 2 или 4 коня. Заниманието ще се провежда на овален манеж.

 • Конен туризъм – конни преходи в група с водач извън района на базата по маршрути с кратка (до 2 часа), средна (до 4 часа) и голяма продължителност (над 6 часа еко преход или екстремен туризъм). След предварителна заявка, ще могат да се подготвят и двудневни занимания с преспиване на предварително подготвено място.

 • Хипотерапия (терапевтична езда) – продължителността и характера на заниманията ще се определят след консултация с кинезитерапевт, психолог и родителите на ездача, когато е непълнолетен и по преценка на инструктора в хода на заниманията.
 • Пансион за коне – отглеждане на кон в самостоятелен бокс с включени денонощни грижи от конегледач, хранене с фуражи по норма и ежедневна подмяна на замърсения постел.
 • Събори и фестивали, свързани с народния календар, българската митология и фолклор (юнашки епос) и знаменателни дати и събития от българската история – провеждани регулярно в съответствие с традициите и добрите практики.
 • Групови публични мероприятия свързани с популяризиране на българската военна история и дейността на Исторически парк в следните направления:
 • Регулярни теоретико-практически семинари;
 • Тренировъчни полеви лагери;
 • Открити уроци и демонстрации;
 • Систематични практически занятия (тренировки);
 • Военни (бойно-приложни дисциплини) игри (съревнования по конна стрелба, сечене от кон, волтижировка и джигитовка, конна борба, отборни съревнования по конни игри).

Страноприемница

В непосредствена близост до Конна база „Величие“ ще бъде изградена Страноприемница в автентичен болярски стил от епохата на Второ българско царство. Там посетителите ще могат да останат да нощуват или да се насладят на българска кухня.