Етапи на развитие

ЧЕТВЪРТИ ЕТАП – РИМ

В тази зона ще можете да видите последната и най-пищната зона “Рим“.

Официалното откриване на четвъртия етап е планирано за началото на активния туристически сезон през 2026 г.

Тя е разделена на 4 подобекта, обединяващи агора (открит площад), сграда на театър, открит театър и римска вила.

Агора (открит площад).Представлява площад с квадратна форма, с открито вътрешно пространство, обградено с колони от всички страни. Конструкцията е смесена – стоманобетонна с тухлен пълнеж и метал. На челната фасада пред конструкцията на площада е изградена крепостна стена от зидан 30 см камък. Височината ѝ е 7 м, а подовата настилка е 5 см, бял и черен мрамор.

Сграда на театър. Представлява постройка на два етажа, като вторият етаж служи само за декор. Фасадите са богато украсени с пиластри, колони и псевдониши. Корнизите са силно профилирани. Функционално сградата е разделена на три части – магазин, съблекалня и помещение към сцената.

Открит театър.Представлява амфитеатрално разположени на открито места за сядане. На 4 места са предвидени стълби за по-лесно изкачване. В средната на театъра е разположено „Ложето на императора“, което представлява 4 колони, стъпили на двускатна покривна конструкция. Зад ложето има вход/изход, който отвежда посетителя до задната част на театъра. Конструкцията на този подобект, е стоманобетонна, подовата настилка е 5 см камък, стените също са облицовани с 5 см камък.

Римска вила. Този подобект е отделен от римския театър, но е част от целия ансамбъл. Представлява едноетажна сграда за експозиции от бита и културата на тази епоха. Функционално е разделен на три зали: преддверие, зала за пиршества и зала с имплувиум (басейн). Характерното за този обект е, че в средата над имплувиума няма покрив и е изцяло отворен. Подовата настилка в целия обект е мозайка.