Protobulgarii

SCULPTURA PROTOBULGARILOR

Protobulgarii au fost constructori pricepuți și, în niciun caz, nu au fost nomazi sălbatici, în ciuda încercărilor multor istorici de a-i portretiza așa. Deși primele construcții ale nou întemeiatei Bulgarii Dunărene au fost realizate din lemn, și erau folosite iurte mobile, ulterior acestea au fost înlocuite cu piatră.

Mai mult

HANUL KUBRAT ȘI BULGARIA MARE

Vechea Bulgarie Mare creată de hanul Kubrat e un fenomen excepțional. Acesta marchează ascensiunea proto-bulgarilor, care până atunci fuseseră împrăștiați în numeroase triburi.

Mai mult

PLISKA - CAPITALA BULGARIEI DUNĂRENE

Fiecare popor și stat are capitala proprie, care simbolizează unitatea și conștiința națională de sine, este asociată cu aceasta. De-a lungul istoriei lor de o mie de ani, protobulgarii au creat mai multe uniuni statale cu propriile lor centre. Printre ele. un loc deosebit de important îl ocupă Pliska - capitala Bulgariei Dunărene.

Mai mult

Protobulgarii

„Bulgar înseamnă om înțelept, învățat” (din istoria scrisă a bulgarilor de pe Volga) Până în secolul VI, protobulgarii aveau un mod de viață predominant nomad.

Mai mult

Mijloacele de trai ale protobulgarilor

Vechii bulgari aveau tradiții bune în dezvoltarea agriculturii, a creșterii animalelor și a comerțului, ceea ce a contribuit foarte mult la prosperitatea acestora.

Mai mult

SOCIETATEA PROTOBULGARILOR

Vechii bulgari aveau nu numai un sistem militar bine pus la punct, ci și o societate bine organizată, datorită căreia au putut să își răspândească cultura și măreția în acele timpuri străvechi. Ordinea socială la protobulgari se întemeia pe autoritatea căpeteniei de clan.

Mai mult

ÎMBRĂCĂMINTEA PROTOBULGARILOR

Bulgarii își confecționau hainele, în principal, din piele de animale sălbatice și domestice. Foloseau și alte materiale precum inul, cânepa și lâna. Hainele reflectau modul de viață și situația lor socială. Acestea erau deopotrivă îngrijite și în ele se regăsea gustul lor pentru eleganță.

Mai mult

Ocupațiile protobulgarilor

Numeroase descoperiri arheologice atestă meșteșugurile practicate de vechii bulgari. Produsele descoperite, pe care au fost puse semne bulgare în timpul producției, oferă informații relativ bogate și precise.

Mai mult

ARTA MILITARĂ A PROTOBULGARILOR

În perioada medievală s-au purtat multe războaie. În acestea, ostașii și cavaleria bulgară și-au dovedit de nenumărate ori demnitatea și curajul, câștigând respectul dușmanilor. Victoriile protobulgarilor se datorează artei lor militare.

Mai mult