Roma

TERMELE IMPERIALE DIN ODESSOS

Ci, mai degrabă, a încercat să angajeze populația locală, integrând-o, oferindu-i diverse privilegii și beneficii de importanță publică.

Termele romane (băi) situate în partea de sud-est a orașului modern Varna, sunt cea mai mare clădire publică antică descoperită vreodată în Bulgaria. Ele aparțin așa-numitului „micul tip imperial” care în splendoare și măreție sunt pe locul doi doar după băile capitalei din timpul lui Caracalla și Dioclețian. Au fost construite și date în uz pe vremea lui Septimius Sever.

În afară de un loc în care cetățenii se îmbăiau, băile din Odessos erau și un centru al vieții publice. Aici puteau fi întâlniți cetățeni importanți, prinți, negustori și trimiși. Aici se schimbau știri din întreaga lume, se încheiau înțelegeri, alianțe și acorduri.

Clădirea în care erau amplasate termele din Odessos ocupa o suprafață de peste 7.000 de metri. Au fost construite din cărămizi duble pătrate, calcar și gresie. Săpăturile arheologice au stabilit că întregul lor interior era acoperit cu plăci de marmură, pardoseală și bănci din marmură - alb, cenușie sau crem, care era adusă de pe coasta Asiei Mici.

Deoarece alimentarea cu apă era extrem de importantă, înainte de ridicarea băilor termale, eforturile s-au concentrat pe construcția unui sistem de alimentare cu apă. În timpul domniei împăratului Antonin Pius (138-161), municipalitatea Odessos și guvernatorul militar Titus Vitrasius Polion au captat și adus apă în oraș printr-un apeduct. Acest lucru s-a întâmplat probabil în 157 d.Hr. Apeductul care alimenta termele era extern și trecea probabil pe sub zidul de nord al cetății. Aprovizionarea cu apă a fost una dintre lucrările publice ale municipalităților urbane, față de care împărații romani manifestau bunăvoință și disponibilitate pentru asistența lor financiară și administrativă. Apa era extrem de importantă pentru viața marilor orașe și, de aceea, romanii depuneau mari eforturi pentru a o aduce. În felul acesta, înfrumusețând teritoriile cucerite, au închegat o atitudine pozitivă a populației locale. Construcția ulterioară a băilor era menită să consolideze într-un mod pașnic puterea Romei în Odessos, pentru a transforma bogatul și marele oraș de coastă într-un aliat fidel al Imperiului, ca să devină un centru comercial prosper și un port sigur pentru corăbiile romane.

Termele romane din Odessos constau din mai multe băi principale, care cuprindeau: frigidarium - încăpere pentru baie cu apă rece, tepidarium - încăpere pentru baie cu apă călduță (caldă), caldarium - încăpere pentru baie cu apă fierbinte. Acestea sunt situate pe axa imaginară care împarte clădirea în părțile de est și de vest. Principalele intrări ale băilor sunt la capetele estic și vestic ale fațadei nordice. Pe trei trepte de piatră se coboară în vestibulele estic și vestic - vestibuli. Sunt urmate de vestiarul de est și vest – apoditeria, una dintre cele mai mari încăperi din clădire, după basilica thermarum. Aici, vizitatorii își lăsau hainele și obiectele de valoare cu sclavii însoțitori sau cu personalul desemnat pentru asta - capsarii.

Constructorii băilor termale din Odessos au amplasat în partea de sud a clădirii încăperile încălzite pentru baie cu apă fierbinte și caldă. Pentru procedurile din camera de sudație - sudatorii era nevoie de un aer extrem de fierbinte. În următoarele încăperi mici, temperaturile aerului și ale apei scad treptat.

Instalația de încălzire - hypocaustum este o invenție grecească antică, din secolul 5-4 î.Hr. Era pe jumătate săpată în pământ. Aceasta cuprindea galeria de servicii de sud - praefurnium, șase vetre - fornicis, două camere de cazane, șase deschideri de tiraj și patru coșuri de fum. Toaleta - latrina era situată în colțul de sud-vest al galeriei exterioare de vest. Accesul la ea se făcea din stradă printr-o intrare separată cu ușă dublă. Încăperile mici - la est, vest și nord în jurul clădirii erau hanuri. Magazinele mici pentru „totul pentru baie” și pentru „a petrece plăcut baia”.

Termele imperiale din Odessos se bucurau de o largă popularitate în antichitate dintre vestigiile păstrate, situate în marginea orașului Varna de astăzi. Vizitatorii și turiștii pot căpăta o idee clară nu numai despre monumentalitatea lor, ci și despre importanța și locul pe care l-au ocupat în viața populației și a orașului Odessos, în granițele imperiului. Construcția lor atât de departe de Roma arată că locuitorii cetății veșnice îi onorau și îi căutau ca aliați de dorit pe moștenitorii acelorași traci - reprezentanți ai triburilor geților și ai dacilor, care s-au încăpățânat să-și apere independența. Iată de ce se poate susține, pe bună dreptate, că atitudinea împăraților romani față de moștenitorii acestor războinici mândri era mai degrabă o atitudine față de egali. La baza acestui lucru, putem afirma că moștenitorii regilor traci și ai războinicilor curajoși care au locuit pe aceste meleaguri nu au dispărut în timpul stăpânirii romane, nici nu au fost mutați. Dimpotrivă - au reușit să-și păstreze pământurile rămase pentru generațiile viitoare. În același timp, au câștigat privilegiul Romei de a-i onora cu un dar atât de remarcabil precum construcția termelor imperiale din Odessos.