Партньори

„Биомет“ ЕООД

„Биомет“ ЕООД е основано през 1991 година, а през 1997 година е основано и дъщерното дружество „Глобал Биомет“ ЕООД. Основен предмет на дейност и за двете дружества, е транспорта – превоз на товари и пътници. 

Освен централния офис в град София, компанията разполага със свои офиси във Варна, Велико Търново, Лондон, Париж и Барселона. 

Всички транспортни средства на "Биомет" отговарят на най-новите европейски стандарти за транспорт. 

Компанията предлага най-високо качество на обслужване на своите клиенти и гарантира сигурен и надежден транспорт на всички нуждаещи се. 


Тел. Централен Административен офис:

+359 (2) 86 89 441, 86 89 443

Тел/факс: +359 (2) 86 88 961

Имейл: maiaivanova@biomet.bg

Сайт: https://www.biomet.bg/razpisanie