Новини

ТУРНИР ПО СРЕДНОВЕКОВЕН РЕКОНСТРУКТОРСКИ БОЙ ,,Меџеноша‘‘

В оживяването на историята по време на Международен античен и средновековен фестивал ,,НОВО НАЧАЛО‘‘ – 2021г., ще вземат участие повече от 280 реконструктори - войни, занаятчии и творци от България, Полша, Унгария, Словакия, Румъния, Франция и Ирландия.

Турнирът по средновековен реконструкторски бой ,,Меџеноша‘‘  ще се проведе от 18 до 20. 06. 2021г., в рамките на тридневната фестивална програма. 

Турнир ,,Меџеноша‘‘  включва: 

  • двубои ,,Майстор на меча и щита‘‘ (двубои с щит и меч – тап файт); 
  • двубои ,,Майстор на сабята‘‘ (двубои със сабя или друго едноръчно оръжие, с фехтовални маски – хуск арл);
  • двубои ,,Бухурт‘‘ (двубои с щит, меч и пълно защитно снаряжение)
  • отборни битки ,,Дружинен бой‘‘ (битки на ристалище, с 5 срещу 5). 
  • отборни битки ,,Бухурт‘‘ (битки на ристалище , с 3 срещу 3).

Награждаването на победителите в турнира, ще се състои от 19:00ч., в деня на провеждането на съответната дисциплина.

  • Двубои “Майстор на меча и щита” 

Турнир “Майстор на меча и щита” е правилник за реконструкторска фехтовка. Целта е да се даде възможност на всеки боец да покаже уменията си с меч и щит във възможно най-освободена и безопасна среда.

Правила на двубоя: 

2.1 Съдийска комисия от трима съдии и един секретар ръководи двубоя, има право да взема решения при отбелязването на точките, повикването и отстраняването на бойци, не съблюдаващи етикета и правилата за провеждане на турнири по бойни изкуства. Всякакъв вид обиди, провокации или конфронтации на боец с опонент, отбор или съдийската комисия води до отстраняването на боеца от турнира; 

2.2 Всеки двубой е с продължителност от три рунда, като загубилият боец отпада от турнира. Победителят продължава в следващите кръгове. При нечетен брой участници последния боец в списъка се класира автоматично за следващия кръг. При нечетен брой бойци на финала всеки боец играе срещу останалите. При равен брой победи, боецът получил най-малко удари се обявява за победител. Ако ударите са равни срещите се преиграват; 

2.3 Продължителност на двубоя - всеки двубой е с продължителност три рунда. Всеки рунд трае до нанасяне на плътен удар в позволените зони от единия от бойците. При нанасяне на едновременен удар от двамата бойци в интервал по малък от една секунда двубоят се рестартира. При обезоръжаване или загуба на равновесие, в следствие на техника на противника, точка се присъжда на атакуващия боец;

2.4 Позволени техники - всички сечащи удари с острата част на острието в разрешените зони. Удари с обратното острие на мечовете и елмана на сабите в разрешените зони. Удари с плоската част на щита в разрешените зони. Удари с крак в разрешените зони. (ударите с крак и плоската част на щита са тактически и не носят отбелязана точка) Борчески техники за поваляне. Обезоръжаващи похвати. Задържане на противниковото оръжие под мишница;

2.5 Забранени техники - всички пробождащи удари, удари с ръба на щита, захващане на противниковото острие с ръка, удари с помел или гард, удари с юмруци, лакти, колене, глава, техники в партер;

2.6 Позволени ударни зони - куполът на шлема, торса, ръцете до китките, краката до глезените; 

2.7 Забранени ударни зони - лицето, шията и гърлото, слабините, тилът, дланите, стъпалата. При нанесен удар в забранените зони, боецът се предупреждава от съдийската комисия. При нанасяне на повторен удар в забранените зони, боецът се дисквалифицира. Боец нанесъл забранен удар, довел до контузия на опонента си, се дисквалифицира от турнира.


3. Оръжия:

3.1 Позволени оръжия - всички реплики на средновековни мечове, саби, палаши или едноръчни брадви от периода на Средните векове, с минимум 2.5 мм заоблени режещи ръбове. Всички върхове трябва да бъдат заоблени минимум до 2см; 

3.2 Забранени оръжия - всички двуръчни брадви, алебарди, всички видове боздугани, шестопери, кистени, копия, пики и триони. До участие не се допускат бойци с непочистени, ръждясали оръжия или такива с видима корозия или друг вид нарушаване на целостта на металните части. Повредени щитове и такива окантени с неестествени материали, неприсъщи за периода на Средните векове. Щитове с модерни емблеми или хералдика. Съдийската комисия има право да проверява безопасността на оръжията и останалата част на екипировката и да отстранява бойци не съблюдаващи правилата за безопасност, по собствено усмотрение; 

3.3 Лична предпазна екипировка - минималната предпазна екипировка, изисквана за участие в турнира е: метален шлем с минимум 1.5 мм дебелина, подплатени с вата и/или кожа или метални ръкавици, защита на коленете (реплика на историческа такава или модерна скрита под дрехите защита), броня за торса. Организаторите предоставят плетени ризници на бойци без такава. Бойци без останалата минимална предпазна екипировка не се допускат до турнира. 

  • Двубои ,,Майстор на сабята‘‘. 

Турнирът е правилник за реконструкторска фехтовка. Целта е да се даде възможност на всеки боец да покаже уменията си със сабя, във възможно най-освободена и безопасна среда.

Правила на двубоя:

2.1 Съдийска комисия от трима съдии и един секретар ръководи двубоя, има право да взема решения при отбелязването на точките, повикването и отстраняването на бойци, не съблюдаващи етикета и правилата за провеждане на турнири по бойни изкуства. Всякакъв вид обиди, провокации или конфронтации на боец с опонент, отбор или съдийската комисия води до отстраняването на боеца от турнира; 

2.2 Всеки двубой е с продължителност от три рунда, като загубилият боец отпада от турнира. Победителят продължава в следващите кръгове. При нечетен брой участници последния боец в списъка се класира автоматично за следващия кръг. При нечетен брой бойци на финала всеки боец играе срещу останалите. При равен брой победи, боецът получил най-малко удари се обявява за победител. Ако ударите са равни срещите се преиграват; 

2.3 Продължителност на двубоя - всеки двубой е с продължителност три рунда. Всеки рунд трае до нанасяне на плътен удар в позволените зони от единия от бойците. При нанасяне на едновременен удар от двамата бойци в интервал по малък от една секунда двубоят се рестартира. При обезоръжаване или загуба на равновесие, в следствие на техника на противника, точка се присъжда на атакуващия боец;

2.4 Позволени техники - всички сечащи и мушкащи удари с острата част на острието в разрешените зони. Удари с обратното острие на мечовете и елмана на сабите в разрешените зони. Удари с крак в разрешените зони (ударите с крак са тактически и не носят точки). Борчески техники за поваляне. Обезоръжаващи похвати. Задържане на противниковото оръжие под мишница или с ръка в клинч;

2.5 Забранени техники - захващане на противниковото острие с ръка от дистанция, удари с помел или гард, удари с юмруци, лакти, колене, глава, техники в партер;

2.6 Позволени ударни зони - фехтовалната маска, торса, ръцете до китките, краката до глезените;

2.7 Забранени ударни зони - слабините, тилът, дланите, стъпалата. При нанесен удар в забранените зони, боецът се предупреждава от съдийската комисия. При нанасяне на повторен удар в забранените зони, боецът се дисквалифицира. Боец нанесъл забранен удар, довел до контузия на опонента си, се дисквалифицира от турнира.

3. Оръжия:

3.1 Позволени оръжия - всички реплики на средновековни саби, мечове или едноръчни брадви от периода на Средните векове, с минимум 2.5 мм заоблени режещи ръбове. Всички върхове трябва да бъдат заоблени минимум до 2см; 

3.2 Забранени оръжия - всички двуръчни брадви, алебарди, всички видове боздугани, шестопери, кистени, копия, пики и триони. До участие не се допускат бойци с непочистени, ръждясали оръжия или такива с видима корозия или друг вид нарушаване на целостта на металните части. Съдийската комисия има право да проверява безопасността на оръжията и останалата част на екипировката и да отстранява бойци, не съблюдаващи правилата за безопасност по собствено усмотрение; 

3.3 Лична предпазна екипировка - минималната предпазна екипировка, изискана за участие в турнира е: фехтовална маска, подплатени с вата и/или кожа или метални ръкавици, защита на коленете (реплика на историческа такава или модерна скрита под дрехите защита). Организаторите осигуряват фехтовални маски на бойци без собствени такива. Бойци без останалата минимална предпазна екипировка не се допускат до турнира.

Всеки посетител ще има възможността да стане свидетел на това повдигащо духа събитие! 
Бъдете част от него! 


18-20 юни 2021г.,

Исторически парк, с. Неофит Рилски

общ. Ветрино обл. Варна