Новини

Как създадохме енциклопедията за цар Калоян?

Образът на цар Калоян е много емблематичен за българската история. Цар Калоян нанася съкрушително поражение на считаните по него време за непобедими латински рицари-кръстоносци. В същото време той утвърждава статута на българската държава в тогавашния свят, като получава признание от римския папа. Неговата кореспонденция със светия престол в Рим е много интересна и показва забележителните му умения на държавник.

Книгата “Цар Калоян” по своя формат е енциклопедия, защото в нея са представени много любопитни и интересни факти за живота на хората от Второто българско царство, за териториалното разширение на българските земи, за облекло и въоръжение на средновековния български воин и на кръстоносните войски. За да е интересно на читателя тази информация не се представя в сух вид (такава може да се намери във всяка научна книга), а чрез умело съчетание на научни факти с художествени похвати. По този начин читателя става част от самото действие и може да изпита в максимална степен духа на епохата.

Самия процес на създаването на илюстрованата енциклопедия “Цар Калоян” бе изключително вълнуващ. От една страна бяха проучени различни исторически източници и събрана информация за съответната епоха. От друга беше предизвикателство подбирането на важните моменти от книгата, които да бъдат илюстрирани.

Тук трябва да се отбележи заслугата на художника-илюстратор Веселин Чакъров. Самия той прави внимателни детайлни проучвания на облекло, оръжие и всички свързано с епохата, като го представя чрез похватите на художествената илюстрация. Особено голяма е заслугата на художника за намирането и показването в книгата на гербовете на най-известните рицари, участници в кръстоносният поход.

“Цар Калоян” е книга-енциклопедия, която цели да припомни на нас българите славното ни минало и да пробуди онзи борбен дух, с който нашите предци неведнъж са триумфирали над своите врагове независимо от силата им.


Енциклопедията може да закупите от тук.


Автор: Мирослав Петров
Художника-илюстратор: Веселин Чакъров