Общи условия

РЕГЛАМЕНТ НА IV МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ИСТОРИЧЕСКА ЖИВОПИС

1. Общи условия

1.1. Настоящият регламент на конкурса определя процедурата за организиране и провеждане на конкурса, критерии за подбор на картините, състава на участниците, процедурата за награждаване на победителите.
1.2. Конкурсът се организира от „Исторически парк”, АД.

2. Цели на Конкурса

2.1. Откриване на талантливи художници и подпомагането им в процеса на творческото им развитие.
2.2. Формиране на интерес към историята и културата.
2.3. Подпомагане на творците в представянето на творбите им пред широката публика.
2.4. Подпомагането на творците в продажбите на творбите им.

3. Участници в Конкурса

3.1. Могат да участват художници от България и чужбина.
3.2. В конкурса могат да участват художници на възраст над 18 г.
3.3. Личното участие на художниците в изложбата не е задължително.
3.4. Авторите трябва да се регистрират в сайта https://ipark.bg/.

4. Изисквания към картините

4.1. Всеки участник може да представи само една творба. 
4.2. Картината да бъде рамкирана.
4.3.Картината да бъде подписана от автора.
4.4. Размер на творбата - минимум 70х100 см.
4.5. Картината да е нарисувана чрез една от следните техники: акварел, акрил, маслени бои или графика (без компютърна графика). Препоръчителен стил – реализъм.
4.6. Творбата да бъде озаглавена и да се приложи кратко описание на сюжета.
4.7. Творците да покажат разнообразие и изразителност в своите произведения.
4.8. Художниците да отразят темата на конкурса в своите картини.
4.9. Представяне на диптих или триптих ще се счита като участие с една творба.
4.10. Снимката на картина с резолюция 300 dpi, описание на сюжета, контакти на автора трябва да бъдат изпратени на ел. поща: event@ipark.bg до 15.04.2023 г.
4.11. Колективни творби не се приемат.
4.12. Авторът гарантира, че:
- лично е създал представената творба и е единственият и автор,
- при създаването на творбата той не е нарушил авторски права или други права на трети страни,
- има всички права върху творбата, че това е неговото оригинално произведение, че нито самата творба, нито част от нея е имитация, или копирана, или заимствана от друг автор,
- няма да нарушава нечии права и законни интереси.

5. Процедура и график за конкурса

5.1. Конкурсът се провежда от 01 май до 31 май 2023 г. Изложбата се провежда от 01 май до 04 септември 2023 г. Творбата може да бъде оставена до края на изложбата по желание на автора. В периода на изложбата ще се правят покупко-продажби на картините.
5.2. Творбите за конкурса се приемат до 25 април 2023 г. на адрес: България, област Варна, община Ветрино, с. Неофит Рилски 9223, „Исторически парк“.
5.3. Картините на участниците в конкурса се оценяват от журито, от посетителите на парка, както и в сайта https://ipark.bg/ от 10:00 часа на 01 май до 00:00 ч. 31 май 2023 г. чрез гласуване.
5.4. Победителите ще бъдат наградени с грамоти и парични награди:
• 1 място - 10 000 лв;
• 2-място – 3 000 лв;
• 3 място – 2 000 лв.
5.5. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 01 юни 2023 г. в Исторически парк. Резултатите от конкурса ще бъдат публикувани на уебсайта на Исторически парк https://ipark.bg/. Картините спечелили 1-во, 2-ро и 3-то място стават собственост на Исторически парк, срещу заплащане на паричните награди по т.5.4.
5.6. Церемонията по награждаването ще се състои не по-късно от 10 работни дни след обявяването на резултатите от конкурса в Исторически парк (България, област Варна, община Ветрино, село Неофит Рилски).
5.7. Грамоти и парични награди се връчват на победителите не по-рано от 30 работни дни след церемонията по награждаването при условие че имат документ за самоличност.
5.8. Организаторите си запазват правото да не приемат за участие творби, които не отговарят на условията на конкурса.
5.9. В конкурса могат да участват само творби, които са създадени от днес до 25.04.2023 г.
5.10. Картините трябва да бъдат предоставени в оригинал на Исторически парк до 25.04.2023 г. чрез лично предаване с предварителна уговорка или изпращане по куриер.

6. Критерии за оценка

6.1. Съответствие на съдържанието на картината с темата на конкурса.
6.2. Художествено умение: техника и качество на картината.
6.3. Оригиналността на изображението, специален творчески стил, ярко, изразително разкриване в образа.

7. Жури

7.1. Творбите ще бъдат изложени в галерията на Второ Българско царство на „Исторически парк“, както и във виртуалната изложба на сайта https://ipark.bg/, от 01 май до 31 май 2023 г.
7.2. Тяхното оценяване ще става от специално жури от специалисти, назначени от Исторически парк, от посетителите на парка и в сайта www.ipark.bg през периода на изложбата, като мнението и на двете журита (на специалистите и на публиката) ще са с еднаква тежест. Гласуването ще може да става само от посетителите на място и онлайн в сайта https://ipark.bg.
7.3. Информация за недопуснатите за участие работи и мотивите на журито не се предоставя.
7.4. Резултатите от журирането ще бъдат обявени в сайта https://ipark.bg и в социалните мрежи на Исторически парк.

8. Изпращане на картините

8.1. Разходите по транспортирането на творбите до Исторически парк са за сметка на участниците. 
8.2. Организаторите не поемат разходите по опаковка и транспортирането на творбите обратно до творците.
Творбите ще бъдат изпратени обратно до творците до 60 дни след края на изложбата. 
Организаторите не носят отговорност за загубени или повредени творби по време на транспортирането им до изложбата и обратно.
8.3. Всяка творба трябва да има следната информация:
• Името на автора, точен адрес и телефон за връзка;
• Заглавие, техника, година, размер в сантиметри;
• Описание на сюжета;.

9. Права на организаторите

9.1. Организаторите си запазват правото да използват предоставената от авторите информация при изготвянето на каталог на конкурса. Организаторите имат право да репродуцират всяка творба, и да използват информация за автора и за картината само в сайта https://ipark.bg, в социалните мрежи на Исторически парк, в медиите и в каталога на изложбата.

10. Закупуване на творбите по време на изложба

10.1. Всеки автор трябва да подаде информация за стойността на творбата си.
10.2. Процесът на резервация на картините ще се провежда по времето на изложбата.
10.3. Процедурата на продажбата на творбите ще бьде направена от 31 май 2023 г. до 04 септември 2023 г.
10.4. Исторически парк взема комисионна 20% от всяка продажба.
10.5. Заплащането на хонорарите на авторите ще бьде направено до 15.12.2023 г.
.