Събития

Отпечатък във времето – изложба „Историческа живопис“

Исторически парк

Отпечатък във времето – изложба „Историческа живопис“

1.05.2024 – 31.05.2024

Благодарение на дългогодишните целенасочени усилия „Исторически парк“ АД и „Трежър“ ООД допринасят в днешно време за създаването на богато материално и културно наследство.

Неоспорим е фактът, че художественият фонд към Исторически парк в момента притежава над 300 стойностни картини, графики, скулптури и пластики.

Само тук ще бъде възможно да се види най-мащабната колекция от картини на историческа темататика, пресъздаващи знакови събития от българската история и разкриващи образите на нашите преславни владетели, воини, духовници и будители.

Събирахме с години творбите и пазим грижливо всяка една от тях, защото в тях се оглеждат не единствено дати, а символите и възгледите, определящи българската национална идентичност. В тях трептят емоциите и идеите на художниците, чието майсторство буди и размисъл, и наслада за сетивата. 

Сложен и трудоемък, процесът по създаване на произведения на изкуството е основан на задълбочено проучване на тематиката и сюжетите. За автентичното представяне на историческите събития и образи своя принос дават учени и специалисти, които работят в синхрон с авторите в различни направления.

Да погледаш точно тези картини е като никое друго изживяване – то е онзи дълбоко личен разговор на всеки от нас с миналото, настоящето и бъдещето. То е онова пътуване във времепространството, след което вече сме по-разбиращи, по-съчувстващи и благодарни. То носи и надеждата за благоденствието на децата ни. 


Заповядайте в Исторически парк – мястото, където загърбваме ежедневните проблеми и се вглеждаме в дълбините на собствената си душевност!


Заедно да оценим, запазим и предадем мъдростта за непреходните ценности в живота!