Събития

Октриване на Исторически парк - Ден 2

Поляната пред парка

На 23-ти от 10 часа ще представим исторически фестивал. Един ден на античнатна и средновековна култура, който ще ни върне назад във времето. Ще можете да видите пресъздадени обичаи, бита и военното дело на древните, обитавали нашите земи. Ще можете да опитате средновековна кухня. Спектакли, демонстрация на средновековни бойни умения, тъкане на номадски вертикален стан, плъстене на вълна са част от програмата, която ще бъде представена на голямата поляна до Исторически парк.


Програма:

10:00 Официално откриване - Ден на обичаи, традиции и бойни умения

11:00-13:00 / 14:00–17:00 Демонстрации на бойни умения

12:00–13:00 / 14:00–17:00 Представяне на различни древни ритуали

12:00–13:00 / 14:00–17:00 Активности за деца

13:00–14:00 Обедна пауза

11:00-13:00 / 14:00–17:00 Представяне на занаяти в специално изграден средновековен лагер