III Международен конкурс за историческа живопис Активен от 1.5.2022 до 31.5.2022

Исторически Парк обявява конкурс за най-добра историческа картина на тема „Пазители на православието“. Една от целите на конкурса е да се повиши интереса към православието, а друга – чрез него да се открият, поощрят и подпомогнат даровитите художници в творческото им развитие.

В конкурса могат да участват творци от България и чужбина от 18 г.. Авторите трябва да се регистрират предварително в сайта на Исторически парк.

Всеки художник може да представи само една творба, която да бъде рамкирана и подписана. Препоръчителният минимален размер на платното да бъде 70х100 см. Картината да бъде изпълнена с техниките маслени бои, акрил, акварел или графика. Творбата да бъде озаглавена и да се приложи кратко описание на сюжета.

Снимката на картина с резолюция 300 dpi трябва да бъде изпратена на ел. поща: event@ipark.bg до 01.04.2022 г.

Творби трябва да пристигнат в оригинал в Исторически парк до 20 април 2022 г. Те ще бъдат оценени както от професионално жури, така и от посетителите на парка, както и чрез онлайн гласуване в сайта https://ipark.bg/ от 10:00 часа на 01 май до 20:00 ч. 28 май 2022 г. чрез гласуване. Резултатите ще бъдат обявени на 29 май 2022 г.

Победителите в конкурса ще бъдат наградени с грамоти и парични награди:

- 1 място - 10 000 лв;

- 2-място – 3 000 лв;

- 3 място – 2 000 лв.

Картините спечелили 1-во, 2-ро и 3-то място стават собственост на Исторически парк, а останалите ще бъдат върнати на собствениците им. Всеки посетител на Исторически парк в периода 01 май - 31 май има възможност да закупи творбите, които хареса по време на изложбата, като получаването ще се осъществи след приключване на изложбата.


За допълнителни въпроси

+359899516677

Юлия Соколова - ​координатор на събието

1. Общи условия

1.1. Настоящият регламент на конкурса определя процедурата за организиране и провеждане на конкурса, критерии за подбор на картините, състава на участниците, процедурата за награждаване на победителите.

1.2. Конкурсът се организира от „Исторически парк”, АД.

2. Цели на Конкурса

2.1. Идентифициране на талантливи художници; подпомагането им в процеса на творческото им развитие.

2.2. Формиране на интерес към историята на православието.

3. Участници в Конкурса

3.1. Поканени са да участват художници от различни градове на България и от други страни.

3.2. Конкурсът е отворен за участие за художници на възраст не по - малко от 18 години.

3.3. Личното участие на художниците в изложбата не е задължително.

3.4. Авторите трябва да се регистрират в сайта https://ipark.bg/.

4. Изисквания към картините

4.1. Всеки участник може да представи не повече от една творба.

4.2. Картината да бъде рамкирана.

4.3.Картината да бъде подписана от автора.

4.4. Размер на творбата - минимум 70х100 см.

4.5. Картината да е нарисувана чрез една от следните техники: акварел, акрил, маслени бои или графика (без компютърна графика).

4.6. Да се постави заглавие на творбата и кратко описание на сюжета.

4.7. Да покажат разнообразие и изразителност в своите произведения.

4.8. Да отразяват в своите произведения темата на конкурса.

4.9. Представяне на триптих ще се счита като участие с една творба.

4.10. Снимката на картина с резолюция 300 dpi трябва да бъде изпратена на ел. поща: event@ipark.bg до 01.04.2022 г.

4.11. Колективни творби не се приемат.

4.12. Авторът гарантира, че:

- лично е създал представената творба и е единственият й автор,

- при създаването на творбата той не е нарушил авторски права или други права на трети страни,

- има всички права върху творбата, че това е неговото оригинално произведение, че нито самата творба, нито част от нея е имитация или копирана или заимствана от друг автор,

- няма да нарушава нечии права и законни интереси.

5. Процедура и график за конкурса

5.1. Снимката на картина трябва да бъде изпратиена на ел. поща: event@ipark.bg до 01.04.2022 г.

5.2. Творби за конкурса се приемат до 20 април 2022 г. на адрес: България, Област Варна, община Ветрино, с. Неофит Рилски 9223, „Исторически парк“.

5.3. Картините на участниците в конкурса се оценяват от журито, от посетителите на парка, както и в сайта https://ipark.bg/ от 10:00 часа на 01 май до 20:00 ч. 28 май 2022 г. чрез гласуване.

5.4. Победителите ще бъдат наградени с грамоти и парични награди:

• 1 място - 10 000 лв;

• 2-място – 3000 лв;

• 3 място – 2000 лв.

5.5. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 29 май на изложбата в Исторически парк. Резултатите от конкурса и снимките на картините ще бъдат публикувани на уебсайта на Исторически парк https://ipark.bg/. Картините спечелили 1-во, 2-ро и 3-то място стават собственост на Исторически парк, срещу заплащане на паричните награди по т.5.3. Авторите и Исторически парк АД, могат да подпишат отделен договор за прехвърляне собствеността на картините.

5.6. Церемонията по награждаването ще се състои не по-късно от 10 работни дни след обявяването на резултатите от конкурса в Исторически парк (България, област Варна, област Ветрино, село Неофит Рилски).

5.7. Грамоти и парични награди се връчват на победителите не по-рано от 30 работни дни след церемонията по награждаването при условие че имат документ за самоличност.

5.8. Организаторите си запазват правото да не приемат за участие творби, които не отговарят на условията на конкурса.

5.9. В конкурса могат да участват само творби, които са създадени от днес до 20.04.2022 г.

5.10. Картините трябва да бъдат предоставени в оригинал на Исторически парк до 20.04.2022г. чрез лично предаване с предварителна уговорка или изпращане по куриер.

6. Критерии за оценка

6.1. Съответствие на съдържанието на картината с темата на конкурса.

6.2. Художествено умение: техника и качество на картината.

6.3. Оригиналността на изображението, специален творчески стил, ярко, изразително разкриване в образа.

7. Жури

7.1. Творбите ще бъдат изложени в галерията на „Исторически парк“, както и във виртуалната изложба на сайта https://ipark.bg/, от 01 май до 30 май 2022 г.

7.2. Тяхното оценяване ще става от специално жури от специалисти, назначени от Исторически парк, от посетителите на парка и в сайта www.ipark.bg през периода на изложбата, като мнението и на двете журита (на специалистите и на публиката) ще са с еднаква тежест. Гласуването ще може да става само от посетителите на място и онлайн в сайта https://ipark.bg.

7.3. Информация за недопуснатите за участие работи и мотивите на журито не се предоставя.

7.4. Резултатите от журирането ще бъдат обявени в сайта https://ipark.bg, социалните мрежи на Исторически парк и медии.

8. Изпращане на картините

8.1. Разходите по транспортирането на творбите до Исторически парк са за сметка на участниците.

8.2. Организаторите не поемат разходите по опаковка и транспортирането на творбите обратно до творците.

Творбите ще бъдат изпратени обратно до творците до 60 дни след края на изложбата.

Организаторите не носят отговорност за загубени или повредени творби по време на транспортирането им до изложбата и обратно.

8.3. Всяка творба трябва да има следната информация:

• Името на автора, точен адрес и телефон за връзка;

• Заглавие, техника, година, размер в сантиметри;

• Описание на сюжета.

9. Права на организаторите

9.1. Организаторите си запазват правото да използват предоставената от авторите информация при изготвянето на електронен каталог на конкурса. Организаторите имат право да репродуцират всяка творба, и да използват информация за автора и за картината само в сайта https://ipark.bg, социалните мрежи на Исторически парк, в медиите и в електронния каталог на изложбата.

10. Закупуване на творбите по времето на изложба

10.1. Всеки автор трябва да подаде информация за стойността на творбата си.

10.2. Процесът на резервация на картините ще се провежда по времето на изложбата.

10.3. Процедурата на продажбата на творбите ще бьде направена след 31 май 2022 г.

10.4. Заплащането на хонорарите на авторите ще бьде направено до 15.12.2022 г.


Проф. Аксиния Джурова

Проф. Аксиния Джурова е професор д-р по изкуствознание. От 1974 г. работи в Института за изкуствознание на БАН, от 1984 е редовен професор по история на изкуството в Софийския университет (Център по културознание). От 1986 г. е директор на Центъра за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев“ към Софийския университет. От 1987 до 1995 г. е вицепрезидент на Международната асоциация за изследване на славянските култури към ЮНЕСКО. Основател (с проф. Николай Генчев) на катедрата по културознание в СУ „Св. Кл. Охридски” и на Центъра за славянско-византийски проучвания „Иван Дуйчев” към него. От 1989 г. е гост професор на много чуждестранни университети в Италия, Ватикана, САЩ, Германия, Белгия, Израел, Русия, Япония. Организатор и куратор на много изложби по средновековно и съвременно изкуство у нас, в Европа, Азия и САЩ, автор на филми и предавания в България, Италия и Франция. Автор на над 50 научни монографии и студии.


Веско Велев

Веско Велев е роден в Кърнаре на 18 март 1956 година. Завършва 1985 година специалност живопис в класа на проф. Иван Кирков, Художествената академия в София. Член на съюз на Българските Художници, секция живопис. Творбите му са представяни на редица национални и самостоятелни изложби в София, Пловдив, Варна, Сливен, Велико Търново, Габрово, Плевен, Троян, както и в множество национални галерии. Международната известност придобива от изложби във Франция (Tour de Purdnon), Германия (Handwerk), Холандия (Pependreht) /Музей на модерното изкуство/, Япония, Хърватия /Ядертина/, Дубай, Турция.


Мирослав Йотов

Мирослав Стефанов Йотов е роден на 26 юли 1977 г. в Исперих. Завършва средното си образование със специалност графичен дизайн в Разград. През 2000 г. завършва Шуменския университет със специалност педагогика на изобразителното изкуство. Има няколко участия в студентски изложби. Започва да се занимава с живопис през 2005-а. През същата година печели скулптурна награда на пленер в Шумен. Първата му самостоятелна живописна изложба е през 2006 г. Поради засиления интерес към неговите произведения от 2005 година той основно се занимава с поръчкова маслена живопис и скулптура.