Etape de dezvoltare

A PATRA ETAPĂ - ROMA

Aceasta este împărțită în 4 subproiecte, reunind o agora (o piață deschisă), o clădire de teatru, teatru în aer liber și o vilă romană.

Agora (piață deschisă). Reprezintă o piață sub formă pătrată, cu un spațiu interior deschis, înconjurat de coloane pe toate laturile. Construcția este un amestec de beton armat cu umplutură din cărămidă și metal. Pe fațada din față a construcției pieței este ridicat un zid de cetate din zidărie de piatră înalt de 30 cm. Înălțimea ei este de 7 m, iar podeaua este de 5 cm, fiind realizată din marmură albă și neagră.

Clădirea teatrului. Este o clădire cu două etaje, în cadrul căreia etajul doi servește doar ca decor. Fațadele sunt bogat decorate cu pilaștri, coloane și pseudo-nișe. Cornișele au profile puternice. Funcțional, clădirea este împărțită în trei părți - un magazin, garderobă și o antecameră la scenă.

Teatrul în aer liber. Este alcătuit din scaune în aer liber dispuse în formă de amfiteatru. În 4 locuri sunt prevăzuți stâlpi pentru facilitarea urcării. În centrul teatrului se situează „Loja împăratului”, reprezentată de 4 coloane, plasate pe o structură cu acoperiș în două ape. În spatele lojei este o intrare/ieșire care conduce vizitatorul în partea din spate a teatrului. Construcția acestui subproiect este realizată din beton armat, pardoseala este din piatră cu o grosime de 5 cm, pereții sunt de asemenea căptușiți cu piatră de 5 cm.

Vila romană. Acest subproiect este separat de teatrul roman, dar face parte din întregul ansamblu. Reprezintă o clădire cu un etaj pentru expoziții din viața cotidiană și cultura din această epocă. Din punct de vedere funcțional este împărțit în trei săli: o hol la intrare, o sală de banchete și o sală cu impluvium (piscină). Caracteristica acestui obiectiv este că în centru, deasupra impluviului nu există acoperiș și este complet descoperit. Pardoseala întregului obiectiv este din mozaic.