Slavii

SCLAVINIILE SLAVE

Primul val de coloniști înainte de sosirea bulgarilor Khanului Asparuh au fost slavii. Deși bizantinii i-au tratat cu dispreț, concomitent, nu au omis să menționeze în scrierile și în cronicile lor ținuturile slave. Numite sclavinii, aceste teritorii erau conduse de cneji și ocupau teritorii vaste.

Mai mult

ARTA MILITARĂ A SLAVILOR

Cronicarii bizantini îi descriu pe slavi ca pe un popor cu deține arme primitive. În luptele împotriva trupelor imperiale, războinicii lor se bazau mai mult pe trucuri militare și vitejie personală. Ca rezultat a aproape un veac de lupte cu bizantinii, slavii și-au dezvoltat arta războiului.

Mai mult

MIJLOACE DE TRAI ȘI DE ORGANIZARE SOCIALĂ A SLAVILOR

La începutul secolului al V-lea, slavii au început atacuri periodice asupra teritoriului Imperiului Bizantin. La sfârșitul secolului VI, invaziile au continuat și a început așezarea în masă la sud de râul Dunărea. Ulterior, slavii s-au stabilit în Peninsula Balcanică și au devenit una dintre națiunile care au dat contur Bulgariei Dunărene.

Mai mult

Slavii

Legăturile dintre tradițiile agricole slave și semnele dezvoltării civilizațiilor din epoca de piatră șlefuită și epoca de cupru sunt incontestabile. Slavii erau în principal fermieri, dar metodele lor de cultivare a terenurilor nu permiteau hrănirea unor comunități mari.

Mai mult

CELE ȘAPTE TRIBURI SLAVE

În teritoriile din nordul Munților Stara Planina, în secolul al VII-lea, s-a format o uniune slavă, care a condus timp de câteva decenii o luptă constantă împotriva încercărilor de cucerire ale Bizanțului. Alcătuită din mai multe triburi independente, a rămas în istorie sub numele de Cele șapte triburi slave.

Mai mult