Neolitic și Calcolitic

CUM TRĂIAU OAMENII ÎN NEOLITIC

În epoca neoliticului, oamenii locuiau în case construite din lemn, noroi (pământ), crengi împletite și lut. Partea inferioară a locuinței era pe jumătate săpată în pământ.

Mai mult

Calcolitic

Epoca cuprului acoperă aproximativ perioada 4000 - 3000 î.Hr., cu prelungiri în unele regiuni ale lumii până mai târziu, pe când în altele lipsește cu desăvârșire. Cel mai adesea, calcoliticul este considerat a fi o etapă timpurie a epocii bronzului, dar unii cercetători consideră că este o perioadă separată.

Mai mult

COMOARA DIN NECROPOLA CALCOLITĂ DE LA VARNA

Obiectele din necropola calcolitică de la Varna sunt purtătoare ale cunoașterii, artei și măreției oamenilor antichității. Ele arată că omul este capabil să realizeze orice își propune, atât timp cât dă dovadă de și lucrează cu dăruire și inspirație creatoare.

Mai mult

DEZVOLTAREA METALURGIEI ȘI SOCIETATEA ÎN EPOCA ENEOLITICĂ

Debutul Eneoliticului (epoca nouă a pietrei) este asociat cu apariția uneltelor grele de cupru, care sunt dovezi ale unei metalurgii dezvoltate și ale mineritului. În această epocă, metalurgia a devenit baza dezvoltării societății, a divizării acesteia și a apariției claselor sociale.

Mai mult

Neolitic

Epoca nouă a pietrei (neolitic) este ultima perioadă a epocii de piatră (pe teritoriile bulgare între 6000 și 4000 î.Hr.). Aceasta urmează după Pleistocen și anii timpurii ai culturii mezolitice holocen.

Mai mult

CE ZEITĂȚI DIVINIZAU OAMENII ÎN NEOLITIC

Arheologii au dobândit informații despre credințele religioase ale oamenilor din neolitic, despre cultele venerate și ritualurile săvârșite, din figurine și imaginile cu idolii de lut descoperite pe durata săpăturilor.Acestea indică faptul că cel mai răspândit era cultul Marii Zeițe Mamă, care dădea viață și de care depindea fertilitatea pământului

Mai mult