Скулптура на цар Севт II

599,00 лв.
Тракийски владетели
271
Последна бройка

Първоначално Севт II е съюзник на Спарта, но след разгрома на спартанската флота при Книд, през 394 г. пр. Хр. той сключва съюз с Атина. След като укрепва своите позиции Севт се опитва да узурпира властта на легитимния одриски владетел Медок.