Изчерпан

Кан Омуртаг

3,60 лв.
Комикси
167

Илюстрованата книжка „Кан Омуртаг“ показва трудния исторически период, който Кан Омуртаг заварва поемайки юздите на България през 814г. Показани са взаимоотношенията между българския владетел и някой от неговите велможи. В сценария, авторът се е постарал да покаже Омуртаг не само в присъщата му роля на кана строител, но и демонстрира неговата далновидност и решителност като държавник и пълководец. 


ТЕКСТ: Мирослав Петров, 2017
РИСУНКИ: Веселин Чакъров
ПРЕДПЕЧАТ: Галина Миланова
КОРЕКТОР/РЕДАКТОР: Кети Илиева
ИЗДАНИЕ: 2017г. 
ISBN: 978-619-7380-03-3