Предложения за вас

Открити уроци в Исторически парк

Тук учащи се с разнообразни интереси повишават общата си култура и знания за историята, археологията, изкуството, древни занаяти, бит, обичаи. Исторически парк като "носител" на престижната награда обект №1 за културно-исторически, образователен и детски туризъм обединява знанието и културата, полезното с приятното, ученето с отдиха. Към 2021 година това е най-големият и първият по рода си културно-исторически комплекс, на чиято територия са разположени над 22 уникални пълно размерни сгради от различни исторически епохи, които са построени с много ръчен труд и автентични строителни материали като: мрамор, камък, дърво, стомана, бронз и мед.

Изградената материална база и провежданите от Исторически парк културни и образователни събития се използват и за повишаване на квалификацията и знанията на преподаватели по различни дисциплини.

Работейки в тясно сътрудничество с научните среди в България и чужбина организираме тематични и специализирани занятия с доказани в областта си лектори и специалисти. С опита и знанията си те допринасят за повишаване на квалификацията на преподавателите по съответните предмети. Някои от имената, с които работим са: Професор Иван Маразов; Професор Хитко Вачев; Професор Маргарита Ваклинова; Проф. Аксиния Джурова; художниците Веселин Чакъров и Мирослав Йотов.


Свържете се с нас, за да изготвим вашето индивидуално предложение!