Партньори

Трежър България

Проектът е иницииран и разработен от Tрежър ООД 
 - в тясно сътрудничество с доказани специалисти от областта на историята, археологията, скулптурата, туризма, мениджмънта и финансите . 

Фирмата е лидер в изработката на предмети на изкуството, представителни подаръци на българска и тракийска тематика, копия на антични вещи и съкровища, възстановяване на исторически артефакти, изработка на функционална скулптура с исторически мотиви, интериорен и екстериорен дизайн и други с подобна насоченост. 

Трежър е най-голямото и утвърдено дружество от този бранш в България, с доказана експертиза, високо качество и прецизност на крайния продукт.

Адрес: 
гр. София, ул. „Гребен планина“ 8
Контакт: 088 474 4118 - ЦВЕТОМИР ЦОНЕВ

гр. Варна, ул. „Добри Войников“ 8

Сайт: https://treasure.bg/