Новини

ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕЖДУНАРОДЕН СРЕДНОВЕКОВЕН СЪБОР "НОВО НАЧАЛО"

Средновековен събор ,,НОВО НАЧАЛО‘‘ се открива тържествено в 11:00ч. на първия съборен ден - 24.06.2023г.


Централни събития по време на двата съборни дни са:

,,Събор‘‘ (Съборъ) – сбор и преглед на бойните дружини с който се дава начало на програмата (от 11:30ч. на 24 юни);


,,Тризна‘‘ (Триꙁна)надборвания с оръжие и войнски игри, посветени на бойната слава на предците (от 12:00ч. на 24 юни):

• Надпревара на конните войни ,,Конно ристание‘‘ (Конное ристанiє);

• Надборвания с щит и меч ,,Меченосци‘‘ (Меџеноша);

• Битка за знамената ,,Хоруговник‘‘ (Хорỳговник);

• Представяне на соколари ,,Крагуяри‘‘ (Крагѹꙗре).


,,Ристание‘‘ (Ристанiє) - средновековни войнски игри (от 10:30ч. на 25 юни):

• Юнашки борби ,,Ратоборци‘‘ (Ратоборцы);

• Битка на войските ,,Велика сеч‘‘ (Вєликъ Сѣџъ);

• Надстрелване с лъкове ,,Змееборец‘‘ (ꙁмиiєборецъ);


В богатата програма на двата фестивални дни са включени още:

• Представяне на Школа по конни бойни изкуства ,,Мадарски конник‘‘ и школа ,,Величие‘‘ – показни битки на конни войни в пълно бойно облекло и обучение на бойно куче;

• Разходка в средновековния лагер с представяния на сдружение ,,Авитохол‘‘, НД ,,Традиция‘‘ (В. Търново), група ,,Фрея‘‘ и др.;

• Представление на Школа ,,Багатур‘‘ – исторически спектакъл за българската древност, войнски традиции и бойна слава;

• Войнски игри и исторически работилници за деца и гости на Фестивала, организирани от домакина Исторически парк;

• Пазар на занаятите;

• Представяне на средновековна и традиционна българска кухня;

• Представяне на автентичен български фолклор.


Програмата ще протече едновременно на няколко площадки:

• Площадка .Станъ. (Войскови лагер). Във войсковия лагер се извършва ,,Съборът‘‘ – преглед на войсковите отряди преди началото на войнската ,,Тризна‘‘. Пресъздава се живота и бита на хората от средновековната епоха. В лагера войните усъвършенстват своето бойно майсторство, занаятчите демонстрират уменията и предлагат своята стока, а жените поддържат лагера, домакинствата и се грижат за приготвянето на храната. Пеят се песни, извършват се обреди и се танцува.

• Площадка .Ристалище. (Конеездно поле). На конеездното поле се провеждат конните войнски игри ,,Ристание‘‘ (стрелба с лък и сечене със сабя). Тук се провеждат и заниманията с деца под формата на уроци по езда и разходка с кон.

• Площадка .Воиново Пόле. (Бойно поле). На бойното поле се провеждат юнашките борби ,,Ратоборци‘‘, надборванията с оръжие ,,Велика сеч‘‘ (двубои с щит и меч ,,Меченосци‘‘, дружинни битки за знамената ,,Хоруговник‘‘ и битката на войските ,,Велика сеч‘‘). Тук се провеждат и войнските игри за деца с обезопасени оръжия, под формата на обучение и турнирни надпревари.

• Площадка .Стрельница. (Стрелково поле). На стрелковото поле се провежда надстрелването с лъкове ,,Змееборец‘‘ и се предлагат уроци по стрелба с лък за деца и гости на събора.

• Площадка .Кра́гоунъ. (Соколарско поле). На соколарското поле се изнасят представленията на соколарите ,,Крагуяри‘‘ и се провеждат открити уроци с хищни птици за деца и гости на събора.


Във вечерната програма са  включени оригинални интерпретации на средновековна музика, модерен средновековен рок, танцови ансамбли, народни песни и шоупредставления.


БЪДЕТЕ С НАС!

Международен средновековен събор „Ново начало“ - 24.06 – 25.06.2022г. в Исторически парк, с. Неофит Рилски, общ. Ветрино очаква своите гости!