Новини

Змееборецът

Виждали ли сте лика на традиционната българска мишена за стрелба с лък?

Създадена е от възстановчика Милен Петров през 2019 година след задълбочени проучвания в тази област.

Змееборецът се появява в края на V-VI век от н.е., именно тук в днешните български земи, в римска Тракия, наричана ,,майка на войници“ и сърце на Източната Римска империя. Мишената е описана в анонимния ромейски военен трактат - ,,За стрелбата с лък”, от времето на император Анастасий (491-518г.), Юстин I (518-527г.) или Юстиниан Велики (527-565г.), когато под влияние на непрекъснатите български нападения (493г., 494г., 498г., 499г., 502г., 505г., 513г., 514г., 515г., 516г., 517г., 530г., 535г., 538г. и 548г). се променя изцяло и окончателно характерът на ромейското военно дело. Тогава под влияние на българите, конницата става най-важната част от ромейската армия, а лъкът се превръща в основно оръжие на ранно - византийския войн.

В знак на почит към стародавните български войнски традиции, православната вяра и юнашкия епос на нашия народ, представената традиционна мишена и дисциплина в стрелбата с лък, бяха наречени с името ЗМЕЕБОРЕЦ.

Силно вярваме, че тази българска дисциплина в стрелба с лък ще заеме своето достойно място на всички национални и международни турнири, провеждани както у нас, така и по света.

Мишената може да видите на стрелбището в Исторически парк, където е възможно и да стреляте с лък.

Този септември в Исторически пак се огранизира II международен турнир по стрелба с лък. Събитието ще се проведе на 25 и 26 септември. Повече за него, прочетете на нашия сайт или Facebook страница.